Hem / Möteshandlingar

Möteshandlingar

På den här sidan finns möteshandlingar till RF- och SISU-stämmorna vid RIM 2021.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
02.1 Röstlängd för RF-stämman 2021-04-29 pdf 73 KB
02.2 Röstlängd för SISU-stämman 2021-04-29 pdf 76 KB
02.3 Ombudsförteckning 2021 vers 210527 2021-05-27 pdf 84 KB
05. Förslag till Arbetsordning för RF-stämman och SISU-stämman 2021 2021-04-29 pdf 72 KB
06. Förslag till föredragningslista för RF- och SISU-stämman 2021-05-06 pdf 233 KB
07. Verksamhetsberattelse RF 2019 2021-04-29 pdf 5 MB
07. Verksamhetsberättelse RF 2020 2021-05-25 pdf 9 MB
07. Verksamhetsberättelse SISU 2019 2021-04-29 pdf 2 MB
07. Verksamhetsberättelse SISU 2020 2021-04-29 pdf 6 MB
07.3.2 Lekmannarevisorernas granskningsrapport RF 2019 2021-05-26 pdf 106 KB
07.3.2 Lekmannarevisorernas granskningsrapport RF 2020 2021-04-29 pdf 35 KB
07.6.2 Lekmannarevisorernas granskningsrapport SISU 2019 2021-05-26 pdf 79 KB
07.6.2 Lekmannarevisorernas granskningsrapport SISU 2020 2021-04-29 pdf 36 KB
10.1 Strategisk plan 2021-04-29 pdf 246 KB
10.10 Förslag om stadgeändring angående det så kallade släktskapskriteriet vid prövning av medlemskap i RF - Motion 9 2021-04-29 pdf 193 KB
10.11 Komplettera stadgar för efterlevnad av värdegrund - Motion 10 2021-04-29 pdf 1 MB
10.12 Stadgar enl 11 kap - Motion 11 2021-04-29 pdf 939 KB
10.13 Värdegrund och demokrati - Motion 12-14 2021-04-29 pdf 683 KB
10.14 Förändrad röstlängd 2021-04-29 pdf 118 KB
10.15 Aktiv i idrott - Motion 15-17 2021-04-29 pdf 3 MB
10.16 Förslag om en ny stark organisation för svensk elitidrott - Motion 18 2021-04-29 pdf 136 KB
10.17 #elitidrott2030 – ett idrottsövergripande elitidrottsprogram 2021-04-29 pdf 987 KB
10.18 Deaflympics med officiellt beskydd av IOK - Motion 19 2021-04-29 pdf 340 KB
10.19 Kompetensstöd till SF avseende parasport 2021-04-29 pdf 297 KB
10.2 Uppdrag och arbetssätt 2021-04-29 pdf 223 KB
10.20 Medel till Parasport - Motion 20-21 2021-04-29 pdf 2 MB
10.21 Paraplybegreppet Paraidrott - Motion 22 2021-04-29 pdf 286 KB
10.22 Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden med idrotten i fokus - Motion 23 2021-04-29 pdf 521 KB
10.23 10% tak avseende SF-stöd - Motion 24 2021-04-29 pdf 267 KB
10.24 Vägledning för SF med gren och eller underförbund -Motion 25 2021-04-29 pdf 207 KB
10.25 Se över strukturerna för att bedriva motionsidrott - Motion 26 2021-04-29 pdf 235 KB
10.26 Olycksfallsförsäkring för alla idrottande barn och ungdomar i åldern 7-25 år - Motion 27 2021-04-29 pdf 312 KB
10.27 Instruktion för valberedningen i RFSISU - Motion 28 2021-04-29 pdf 366 KB
10.28 Förlängd preskriptionstid -Motion 29 2021-04-29 pdf 640 KB
10.29 Utökade åtgärder för ökad trygghet för barnen inom svensk idrott - Motion 30 2021-04-29 pdf 1 MB
10.3 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2021-05-05 pdf 454 KB
10.30 Övriga ändringar i RFs stadgar 2021-04-29 pdf 191 KB
10.31 Fastställande av Idrottens Antidopingreglemente 2021-04-29 pdf 805 KB
10.32 Övriga ändringar i SISUs stadgar 2021-04-29 pdf 115 KB
10.4 Upprätta god förvaltningssed inom svensk idrott - Motion 1 2021-04-29 pdf 197 KB
10.5 Parlamentarisk utredning SMKF mfl - Motion 2 2021-04-29 pdf 204 KB
10.6 Idrottspolitisk offensiv mot valet 2022 - Motion 3 2021-04-29 pdf 171 KB
10.7 Återinför rätt till deltagarstöd för unga ledare - Motion 4 2021-04-29 pdf 203 KB
10.8 Ny syn på träning - Motion 5 2021-04-29 pdf 239 KB
10.9 LOK-stöd - Motion 6-8 2021-04-29 pdf 5 MB
11. Inkomna medlemsansökningar 2021-05-11 pdf 57 KB
11.1 Svenska Padelförbundet 2021-04-22 pdf 1 MB
11.2 Svenska Islandshästförbundet 2021-04-22 pdf 574 KB
11.3 Friskis & Svettis Riksorganisation 2021-04-22 pdf 734 KB
11.4 Svenska E-sportförbundet 2021-04-22 pdf 33 MB
11.5 E-sportförbundet SESF 2021-04-22 pdf 3 MB
11.6 Svenska Förbundet för Funktionell Fitness 2021-04-22 pdf 667 KB
11.7 Svenska Jiujitsuförbundet 2021-04-22 pdf 3 MB
11.8 Svenska Brigdeförbundet 2021-04-22 pdf 3 MB
11.9 Sveriges Schackförbund 2021-04-22 pdf 24 MB
12.1 Valberedningens förslag till arvode till RF stämman 2021 2021-04-29 pdf 134 KB
12.12-12.13 Lekmannarevisorernas förslag 2021-04-30 pdf 62 KB
12.2-12.11 Valberedningens förslag 2021 2021-05-05 pdf 239 KB
Protokoll RF-stämman 2021 2021-09-21 pdf 2 MB
Protokoll SISU-stämman 2021 2021-09-28 pdf 1 MB
Återrapport Idrottens hållbarhetsramverk 2021-04-29 pdf 512 KB