Hem / Möteshandlingar / Remisser

Remisser inför RIM 2021

Nedan kan du ta del av de remissunderlag som Riksidrottsstyrelsen och SISU förbundsstyrelse beslutat ska skickas till specialidrottsförbund och medlemsorganisationer för yttranden. Även RF-SISU distrikt har möjlighet att inkomma med yttranden. Sista svarsdag var den 1 februari 2021.

Efter remisstidens utgång behandlar RS/FS inkomna remissvar och lägger till Riksidrottsmötet i maj 2021 fram förslag i respektive ärende. Förslagen hittar du under Möteshandlingar från den 29 april.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
1. Remiss - Elitidrottsprogram 2020-12-11 pdf 860 KB
2. Remiss - Förslag om ändringar i RFs stadgar 2020-12-11 pdf 336 KB
3. Remiss - Strategisk Plan 2022 - 2025 2020-12-11 pdf 1 MB
4. Remiss - Stöd till parasport inom idrottsrörelsen 2020-12-11 pdf 298 KB
5. Remiss - Uppdrag arbetssätt RF SISU SF 2020-12-11 pdf 788 KB
6. Remiss - Översyn av röstlängd 2020-12-11 pdf 587 KB
7. Remiss bil. - Översyn av röstlängd, bilaga 1-9 2020-12-11 xlsx 101 KB
8. Remiss bil. - Översyn av röstlängd, bilaga 10 2020-12-11 pdf 136 KB