Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Barn- och ungdomsidrott

"Barn- och ungdomsidrott ska utgå ifrån barnets intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska sättas i första rummet."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrott en del av uppväxten

Idrott är ofta ett naturligt inslag i uppväxten. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Tävling kan vara positivt men resultatet bör inte vara i fokus. Det är också viktigt att alla får vara med.
  • Uppdaterad: 25 MAJ 2018 09:08

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.

Vidare är tävling är en naturlig del av både idrott och lek, men måste vara just det. Resultatet spelar mindre roll. Därför ska alla också få vara med på lika villkor. Succesivt sker sedan en naturlig differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, men inom idrottsrörelsen ska det finnas plats för alla.

Många föreningar bedriver därför både bredd- och elitinriktad verksamhet. Oavsett inriktning är det föreningens skyldighet att tydligt redovisa sitt val till såväl barn, ungdomar som deras föräldrar.

Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-25 år kallas för ungdomsidrott. Gränsen mellan barnidrotten och ungdomsidrotten är dock inte statisk eftersom alla människor utvecklas olika.

Därför är det viktigt att ledarna har kunskap om barn och ungdomars utveckling och den betydelse denna har både på och utanför idrottsarenan.

Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett gott liv och en god uppväxt. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse.

RF vill att:

 

  • kunskapen om vikten av förståelse för rörelse som en faktor för framtida hälsa, ska öka hos BVC-personal, förskolepersonal och grundskolepersonal.
  • det ska införas mål för kunskap och förståelse för rörelse i läroplanen för förskolan och grundskolan.
  • antalet timmar i idrott och hälsa ska utökas från 500 till 600 timmar i grundskolan.
  • minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas under skoldagen utöver undervisning i idrott och hälsa. Den dagliga rörelsen kan med fördel genomföras i samverkan med idrottsföreningar.
  • skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska utformas utrustas och upprustas så att de stimulerar och är tillgängliga för rörelse och idrott.

 

Kontakt

Henrik Persson

Barn- och ungdomsidrott
08-699 62 29
This is a mailto link

Riktlinjer barn och ungdomsidrott

Barnens spelregler

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss