Hoppa till sidans innehåll

Nytt stimulanspris premierar idrott för alla

12 OKT 2018 14:08
Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna inrättar i samverkan med KFUM Karlskrona ett pris till två föreningar som arbetar inkluderande och med glädje, rörelseförståelse och utveckling i fokus,
  • Uppdaterad: 12 OKT 2018 14:08

Bakgrund till priset

KFUM Karlskrona har genom fastighetsförsäljning ett kapital och man delar årligen ut medel till olika verksamheter som stödjer barn och ungdomars uppfostran till ett sunt liv. Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna bedriver också ett aktivt utvecklingsarbete kring detta.

Organisationerna har gemensamt kommit fram till att dela ut ett pris på 2 x 25.000 kr till två föreningar i Blekinge som arbetar väl enligt normen ”En ny syn på träning och tävling”.

En ny syn på träning och tävling - bakgrund

Ur 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. 

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.

Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler utövare totalt sett, också fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer. 

Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket bidragit till att medlemmarnas är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under hela livet.

Läs mer på www.strategi2025.se

Kriterier

  • Alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar
  • Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än resultat
  • Utveckling av rörelseförståelse är i centrum

Ansökan (inklusive motivering) görs senast 31 december via e-post till This is a mailto link

Kontakt

Martin Eliasson, sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Tel 0708-544458, This is a mailto link

Per Håkansson, ordförande
KFUM Karlskrona
E-post: This is a mailto link