Hoppa till sidans innehåll

Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

En inkluderande idrott för alla

2017-11-13 16:31

I skogen görs ingen skillnad på ålder, hudfärg eller sexuell läggning. Självklart för en förening som Visborgs OK, som vill sätta ännu tydligare fokus på frågor som ger medlemmarna bästa förutsättningarna att utvecklas idrottsligt såväl som socialt. – Både skidor och orientering är individuella sporter men de är definitivt jämlika, vi gör ingen skillnad på människor, säger Per Lindqvist, vice ordförande i klubben
  • Uppdaterad: 2017-11-13 16:31

En förenings kultur formas av människorna i föreningen så när en enkät från Gotland Idrottsförbund 2014, fick upp klubbens ögon för att man borde ägna sin värdegrund lite uppmärksamhet inleddes ett renoveringsarbete.
– Vi identifierade vissa punkter vi behövde titta på, säger Per Lindqvist. Styrelsen tog fram en arbetsgrupp på sex personer våren 2016, Anna Samelius från SISU var processledare och vi lade gemensamt upp en arbetsplan.

Han har en militär bakgrund och är därför orienteringskunnig, dock utan civil karriär som orienterare. Men han är en bra organisatör och pedagog, han gillar att åka skidor och har i skidsektionen utbildat klubbens ungdomar.
Han har varit med och tagit fram Visborgs OK:s uppdaterade värdegrund som i februari 2018 varit i bruk under ett år.
– Vi ska nu följa upp hur arbetet går ute i klubben så det blir ett levande dokument. Reaktionerna jag fått är att den nya värdegrunden är bra, säger Lindqvist.
Hur arbetar ni för att skapa ett inkluderande och välkomnande klimat i föreningen, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet?
–  Vi satsar i första hand på ungdomsverksamheten. Motionärerna och tävlingsorienterarna lever lite sina egna liv, så vi har lagt fokus på ungdomsledarna för att jobba med barnen i de här frågorna.

Gotlands Idrottsförbund tar plats under årets Gotland Pride genom att arrangera föreläsningar, adressera hbtq-frågor, prata om idrottens värdegrund ”allas rätt att vara med” och uppmuntra till tankar och samtal.
I Visborg OK:s reviderade värdegrunden är allas lika värde, ärlighet och delaktighet ledord. Man arbetar för att motverka all form av diskriminering i en klubb där alla – oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar – får vara med.
Är orientering en jämställd sport?
– Både skidor och orientering är individuella sporter men de är definitivt jämlika vi gör ingen skillnad på människor och vi gör ingen skillnad på pojkar eller flickor eller etnicitet. De tränar tillsammans. Och vi har något som heter precisionsorientering för funktionsnedsatta vilket vi jobbar för att komma igång med.

Vad säger du om idrottens betydelse i samhället för att skapa en inkluderande miljö?
– Den tror jag är stor. Vi är en liten del men idrott är ett bra sätt att komma med i gänget, om du kan språket eller inte är inte så viktigt, du är med i en gemenskap ändå. Men känner ett sammanhang och känner sig behövd.
Per tycker att föräldrarna är viktiga i arbetet för att skapa ett bra klimat i klubben. Ungdomarna gillar att sporta – och föräldrarna behöver stötta.
– Det måste finnas en tillåtande attityd och förståelse hemifrån och där är det viktigt att vi som klubb gör policyer och värdegrunder tillgängliga på hemsidor och annat så folk kan ta reda på hur vi fungerar.
Vad förväntar du dig när ni nu ska följa upp arbetet med värdegrunden?
– En ökad förståelse för hur viktigt det är att vår värdegrund lever. Jag tycker vi varit bra på att förklara den, nu måste värdegrunden ut i varje del av föreningen.

Fakta/ Visborg OK:s värdegrund
Visborgs OK orientering och skidor i en skön förening - för alla!
Allas lika värde:
Alla är välkomna till Visborgs OK, att delta i föreningens verksamhet och/eller påverka föreningens utveckling.
Ärlighet: Vi är ärliga mot varandra och andra, vi fuskar inte och vi arbetar för en dopingfri idrott.
Delaktighet: Vi har en god gemenskap och välkomnar nya i den. Vi skapar glädje tillsammans. Vi engagerar oss för oss själva, för andra och för vår förening.
-------------------------------------------------------------------

FAKTA/Idrotten i Gotland Pride 2017
Alla idrottskillar är hetero? - en utställning om idrott och HBTQ. 
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har producerat utställningen ”Alla idrottskillar är hetero?” Utställningen bygger på̊ rapporten HBTQ och Idrott (RFSL, Riksidrottsförbundet, 2013) där författarna har undersökt hbtq-ungdomars villkor och erfarenheter inom svensk idrott. Vernissage tisdagen 14 november klockan 18.30 på Länsteatern.

Från flicka till Ironman
Föreläsning av Lukas som föddes som flicka och genomförde en könskorrigering vid 18-års ålder. En stark berättelse om smärta och hat. I dag är Lukas framgångsrik i triathlon.

Attityder skapas i omklädningsrummet. Hörsalen Almedalsbiblioteket 15 november 18.30-20.30. Anmälan.

Attityder skapas i omklädningsrummet
Under Gotland Pride vill GI/SISU starta en dialog för en mer accepterande idrott på Gotland. Omklädningsrum är en plats där attityder kan skapas, i kommunala och idrottsägda anläggningar kommer det finnas tankeväckare och klotterplank.

 

Foto: Roger Björkman

Skribent: Roger Björkman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gotlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress: Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:Tel: 0498-20 70 50
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss