Hoppa till sidans innehåll

Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Välj Visborg i anläggningsfrågan

2018-04-26 16:09

  • Uppdaterad: 2018-04-26 16:09

Lägg inte energi på fel saker, lägg istället bort prestige och politiska slagträn och lyft blicken för att göra det som gynnar de gotländska medborgarna mest.
Se Visborg som ett livskraftigt område för kommunala och föreningsdrivna anläggningar som tillsammans skapar ett modernt idrottscenter. I dag finns där en relativt nybyggd idrottsarena, motionsspår, en innebandyarena, utomhusgym, tre fotbollsplaner, en anläggning för fäktning, beachvolleyplaner och i närområdet skolor, som skulle ha glädje av en samlad och genomtänkt plats för idrott.

I förstudiedirektivet står: ”utred ett badhus”, men där står också: ”utreda byggnations och driftskonsekvenser av att kombinera badhus och ishall vid nyproduktion”. Visborg eller Gutavallen är frågan förstudien nu har att förhålla sig till.
Gutavallen är inget bra alternativ för ett badhusbygge eftersom det tar bort möjligheten att titta på hur ishallsfrågan bäst kan lösas. Visborg är ett bättre alternativ. Vi uppmanar därför styrgruppen att ge projektledningen direktiv att bara utreda Visborg för att:

- Det redan finns en detaljplan för en yta på Visborg som rymmer flera idrottsanläggningar.
- Kika på synergieffekterna för området. Borde vara betydande med en naturlig samlingsplats för idrott, hälsa och friskvård.
- Driftkostnaderna, vilka vinster finns att göra?
- Infrastrukturkostnader, fördel Visborg som med sin tillgänglighet dessutom uppmuntrar till energismart kollektivtrafiklösning.
- Personalkostnader för anläggningarna borde gå att hålla nere när man samlar anläggningar på samma plats.
- Kan byggkostnaderna reduceras då man till viss del kan samnyttja gemensamhetsutrymmen?
- Ökad attraktionskraft för de som flyttar in i de nya bostäder som är planerade runt Visborgsområdet.
- Skolor (Athene, Wisbygymnasiet, Västerhejde, Lyckåker, Gråbo kanske till och med Södervärn) i närområdet skulle vinna på en ökad tillgång på lokaler.
- Nyttjandegraden både dag och kvällstid har potential att bli hög eftersom nya målgrupper kan nås.

Ett badhus på Gutavallen stänger dörren för en långsiktig lösning och hållbar satsning på en ny ishall. Sittande majoritet fastslog för ett par år sedan att Visborg är ett tillväxtområde. Regionstyrelsen säger att Visborgsområdet är den bäst lämpade platsen för Visby att växa, dessutom ett naturligt fritidsområde.
 
Vi hoppas att politikerna menar allvar med det man sagt och nu kan fokusera på medborgarnas bästa för att nå politisk enighet snarare än valstrategisk retorik.
Så vi ber er att spara tid och pengar och gör en förstudie på badhus kompletterat med ishall placerad på Visborg.

GI-styrelsen: Mats Ladebäck, Eva Widing, Mona Snäckerström, Fredrik Person, Ella Wahlgren, Erik Pedersen, Mikael Persson, Cathe Nordström, Håkan Eriksson.
GI:s anläggningsgrupp: Mona Snäckerström, Anders Nilsson, Gunnar Eneqvist, Jan Christoffersson

Skribent: This is a mailto link
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gotlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress: Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:Tel: 0498-20 70 50
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss