Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Integrationssatsningar i idrottsföreningar

Huvudfokus för Idrottens integrations- och inkluderingsarbete
  • Uppdaterad: 20 JUN 2017 09:29

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund kan stötta med och koordinera resurser i form av pengar, kunskap och kontakter!

Erbjuda aktivitet lokalt

Idrottens kärna är aktiviteten. Rörelse stimulerar till välmående och hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Idrotten kan vara en viktig del av vardagen för personer på flykt, nyanlända och personer med uppehållstillstånd. Idrotten kan vara en viktig del i deras hälsa och välmående. Idrotten kan vara en plats för att utöva det man känner till, är bra på, eller testa något nytt. Här finns möjligheter för alla att utöva idrott, en möjlighet som kanske inte getts tidigare pga. kultur, tillgänglighet eller tid. Via distrikten kan idrotten stötta föreningarna i att öppna upp sin verksamhet eller utöka den så att fler kan delta och må bra, spontant som inkörsport till medlemskap. Vi blir fler inom idrotten och hälsan samt välmåendet ökar. Kan sammanfattas som ett utvecklingsarbete för föreningen.

Ge goda förutsättningar för att engagera sig inom idrotten

Migration är personlig, handlar om individen och orsakerna till migration är olika. I beskrivningen från regeringen, Idrottens värdegrund och Strategi 2025 lyfts förutsättningar för att engagera sig, påverka, idrott i förening som nyckelord. Om idrotten vill skapa en mer heterogen grupp av ledare för verksamheter och organisation bör vi ta några steg i den riktningen under de närmaste åren. Idrotten kan med detta skapa en hållbar förändring och öppna upp i organisation bland annat genom att erbjuda praktik och mentorskap som två viktiga verktyg. Då ges även tillfälle för att prata med målgruppen, inte om eller till utan med. Tillsammans blir alla involverade budbärare av det idrotten vill åstadkomma, en inkluderande organisation.

 

Ett ökat utbildningsstöd på alla nivåer – skapa förståelse och motverka främlingsfientlighet

I allt förändringsarbete i idrottsrörelsen är utbildning och folkbildning ett kraftfullt verktyg med vilket vi kan fokusera på såväl organisations-, grupp- som individnivå. Ett av syftena med utbildning är att skapa förståelse, ge kunskap, skapa mod och ett bredare perspektiv på frågorna. Bred kunskap och förståelse motverkar även främlingsfientlighet och motsättningar i samhället. Idrotten kan igen vara en frizon för så väl barn, unga och vuxna och en plats för trygghet och förståelse. Kanske växer en ny form av ledare fram, något som noterats inom spontanidrotten och integrationsarbete hittills.

Skribent: Anders Johansson

Aktuellt Integration

2018-11-06
 
2017-10-23
Är din förening intresserad av ett par extra händer och/eller ökad...
 
2017-09-26
Vi söker Idrottsföreningar som vi ta emot en nyanländ som är intresserad...
 
2017-05-11
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund samarbetar i projektet med Primrose...

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss