Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: NILS JAKOBSSON

Samverkan ska ge ett friskare Norrbotten

2018-06-13 12:09

"Vi vill samverka kring samhällsbyggnad och folkhälsa" skriver företrädare för Norrbottens Idrottsförbund och Riksidrottsförbundet i ett debattinlägg. Oron över ohälsotalen i Norrbotten är stor och nu sträcker idrottsrörelsen ut en hand till andra samhällsaktörer för att gemensamt försöka vända trenden.
  • Skapad: 13 JUN 2018 12:09

Varför är det ingen som lyssnar? Orden kommer från en forskare som precis presenterat ytterligare forskning kring att våra barn inte rör på sig tillräckligt. Forskaren berättar hur hon börjar känna sig uppgiven. Det blir värre med åren, svenska barn är de mest stillasittande i hela Norden, många unga tjejer mår psykiskt dåligt, ohälsan breder ut sig och klyftan mellan de som rör på sig och de som inte rör på sig alls ökar. ”Vi måste alla hjälpas åt” – fortsätter hon. ”Vi måste alla samverka och vi måste göra det nu”.

Att idrotten kan bidra som samhällsbyggare för folkhälsan är inget nytt utan tvärtom blir vår roll allt viktigare. Men vi behöver vara flera som hjälps åt. Från vaggan till graven, allt ifrån kunskap hos BVC, genom barn- och ungdomsåren till att erbjuda äldre en gemenskap och möjlighet till att röra på sig.

Vi vill alla må bra, leva ett gott och långt liv. Men förutsättningarna och möjligheterna för oss är inte desamma. Vi vet att Norrbotten har kortare medellivslängd än riket och att norrbottningar med lång utbildning förväntas leva fem år längre än de med kort utbildning. Vi vet också att risken att drabbas av hjärtinfarkt är högst i landet och att stroke, smärta och värk är vanligare här än i riket i övrigt. Andelen äldre är också högre här, 23 % av innevånarna är 65 år och äldre och framöver väntas andelen öka markant.

För att nå målet om en jämlik hälsa behövs en gemensam kraftsamling. Samtidigt som många människor mår bra ser vi att allt fler mår sämre och att samhället får ökade kostnader för hälso- och sjukvård. Potentialen och möjligheterna för oss att må bättre och samtidigt minska kostnaderna för samhället är mycket stor.

Den 18 juni har vi på Norrbottens Idrottsförbund tillsammans med Luleå Tekniska Universitet bjudit in till samverkanskonferensen ”Idrott som samhällsbyggare för folkhälsa”. Representanter från kommuner, Region Norrbotten, lärosäten, Länsstyrelsen, idrottsrörelsen och andra aktörer ska idéarbeta kring hur vi kan samverka mer. Vilka olika kompetenser kan vi tillsammans bidra med och hur kan det skapas förutsättningar för att vi i Norrbotten kan få ett friskare liv och ett attraktivare samhälle? Initiativet är taget för att vi ska hitta nya utvecklingsmöjligheter och även identifiera behov av forskningsprojekt som bidrar till stärkt folkhälsa och regional utveckling. Luleå Tekniska Universitet möjliggör att frågan belyses ur många olika perspektiv genom att forskare från exempelvis områdena IT, Hälsovetenskap, samhällsbyggnad och arkitektur samt genus medverkar. Universitetets satsning på samverkanscheckar underlättar sedan för forskningsprojekt att komma igång. Det är ett slags starthjälp som ger resurser att söka extern finansiering så att projekten kan sjösättas.

Att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, det vill säga att röra på sig är en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Inom idrotten arbetar vi nu mot strategi 2025 och det livslånga idrottandet. Idrotten skapar platser där vi möts över gränser, skapar tillit och förståelse för varandra. Platser där vi kan utveckla våra intressen och växa som människor. Idrottsföreningarna bidrar till att ge barn, unga och vuxna rörelse, men vi når inte alla och träningar några timmar i veckan på fritiden räcker inte. Därför måste fler bidra till att lösa denna samhällsutmaning med ökat stillasittande och för lite fysisk aktivitet. Vi behöver skapa ett samhälle där det är lätt att röra på sig, att man har nära till idrottsytor och att det är lätt att ta sig den där promenaden, springturen eller gå iväg till sin träning. Då vet vi att sannolikheten att man rör på sig är mycket större.

Forskning visar att regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera. Ändå så sitter vi allt mer stilla. Vi vet att idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar och att motion för äldre minskar risken för bland annat demens. Ändå når vi inte alla i dessa åldersgrupper.

Idrotten går nu igenom en förändring där viljan att nå fler är stark. Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential. Vi har lyssnat på forskningen och tar nu ett kliv närmare ett starkt och fördjupat samarbete med Luleå Tekniska Universitet och andra aktörer i länet. Vi vill bidra och hoppas på att många vill samverka med oss. Då gör vi Norrbotten och Sverige starkare.

Leif Nordström
Ordförande Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef
070-686 80 90

This is a mailto link

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss