Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Nytt initiativ ska vända oroande ohälsotal

2018-06-19 00:31

Svenska barn är de mest stillasittande i hela Norden, många unga tjejer mår psykiskt dåligt, ohälsan breder ut sig och klyftan mellan de som rör på sig och de som inte rör på sig alls ökar. Med målet att göra Norrbotten friskare bjöd Norrbottens Idrottsförbund och Luleå Tekniska Universitet in till träff.
  • Uppdaterad: 20 JUN 2018 15:59

Marita Holst och Björn ErikssonMarita Holst, Luleå Tekniska Universietets innovationskontor och Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

- I Norrbotten har vi kortare medellivslängd än riket, risken att drabbas av hjärtinfarkt är högst i landet och stroke, smärta och värk är vanligare här än i resten av Sverige. Vi har också en högre andel äldre, 23 % av norrbottningarna är 65 år och äldre och andelen väntas öka markant framöver, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef på Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef
Katarina Halvardsson, distriksidrottschef

Norrbottens Idrottsförbund är djupt oroad över hälsoutvecklingen som innebär stora samhällskostnader för sjukvård och försämrad livskvalité för många. Ohälsotrenden måste vändas och att vi måste skapa ett samhälle där det är lätt att röra på sig genom att man har nära till motions- och idrottsytor.

-Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet har vi idag samlat ett 30-tal företrädare från Region Norrbotten, Länsstyrelsen, kommuner, föreningsliv och andra aktörer för att idéarbeta kring hur vi kan skapa förutsättningar för ett friskare liv och ett attraktivare Norrbotten, säger Katarina.

Initiativet ska hitta nya utvecklings- och samverkansmöjligheter och även identifiera behov av forskningsprojekt som bidrar till stärkt folkhälsa och regional utveckling. Marita Holst, innovationsstrateg på Luleå Tekniska Universitets innovationskontor säger att universitetet vill vara en självklar samverkanspart i olika utvecklingsprojekt för länets aktörer.

- Genom att olika forskargrupper samverkar kring viktiga samhällsutmaningar breddas perspektiven. IT, hälsovetenskap, samhällsbyggnad och arkitektur samt genus är exempel på forskningsområden som kan ge input, säger Marita Holst som vid sidan av arbetet som innovationsstrateg är ideellt engagerad basketledare och förespråkare för ett rörligt liv.

Just möjliggörandet av ett aktivt liv och behovet av att det finns liv mellan husen var något som lyftes under träffen. Det behöver finnas förutsättningar att skapa mötesplatser som gör att människor kan mötas över gränserna, utveckla intressen och växa som människor.

-Redan i planering och analys av nya bostadsområden bör man fokusera på att bygga för folkhälsa genom att skapa miljöer som bjuder in till idrott, motion och ett aktivt liv. Lekplatser kan bli mer inbjudande genom att man med digitala verktyg stödjer aktiviteterna, exempelvis genom sensorer och lek med ljud och ljus. Och vill man trigga våra motivationsfaktorer kan man spelifiera verksamheter, säger Katarina Halvardsson när hon reflekterar över de tankar hon nyss fått ta del av.

Träffen där ett 30-tal personer medverkade kan ses som ett startskott för ett fördjupat samarbete för ett friskare Norrbotten.

- Potentialen och möjligheterna för oss att må bättre och samtidigt minska kostnaderna för samhället är mycket stor, säger Katarina Halvardsson och Marita Hols samstämmigt. 

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson deltog i konferensen och var nöjd med det han såg:

- Det är ett spännande grepp Luleå Tekniska Universitet tar. Man går nämligen in direkt till idrotten och vill prata om hur man kan tillgodogöra sig vetenskap. Det är tre områden som Luleå Tekniska Universitet vill satsa på. Det är utbildning, forskningsprojekt och att sprida innovationer. För mig som är ordförande i RF och ordförande för GIH, gymnastik- och idrottshögskolan, är det spännande att se att ett tungt universitet, som inte har idrottsvetenskap på sitt officiella program, likväl går in på idrottsområdet och ser om de kan bidra till folkhälsa. Det här tror jag kommer att få efterföljare i andra regioner, säger Björn Eriksson.

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss