Hoppa till sidans innehåll

Östergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Östergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en tryggare barn- och ungdomsidrott

14 NOV 2018 09:36
Riksidrottsstyrelsen har i helgen beslutat om ytterligare åtgärder för att stärka idrottens värdegrund och det barnrättsliga arbetet inom idrotten. Från och med torsdag den 15 november införs också idrottsombudsman och visselblåsartjänst.
  • Uppdaterad: 14 NOV 2018 09:36

Idrottsombudsmannen är tänkt att stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan i sådana fall. 

– Idrotten ska vara en trygg zon. Något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp är otänkbart, säger Lollo Bladh, sakkunnig i barn- och ungdomsfrågor på Östergötlands Idrottsförbund. Visselblåsartjänst och idrottsombudsman är kontaktvägar för anmälan, stöd och rådgivning med barnens bästa för ögonen.

Vid Riksidrottsmötet 2017 beslutade idrottsrörelsen att ta fram en etisk kod, eller en uppförandekod, och införa grund för bestraffning vid brott mot koden. Mötet beslutade samtidigt att utreda hur en visselblåsartjänst bäst utformas och införs, samt att se över Riksidrottsförbundets stadgar för att ytterligare stärka idrotten som trygg och säker.

Visselblåsare

Sedan dess har ett intensivt arbete pågått. Ur ett barnrättsperspektiv, men även ur ett rättssäkerhetsperspektiv, får detta arbete inte bli fort och fel. Parallellt har ytterligare åtgärder och samarbeten genomförts för att stärka barnrättsperspektivet. Bland annat samverkan med BRIS genom www.barnensspelregler.se och genom att BRIS via sina tjänster erbjuder samtalsstöd till barn och unga – men även till idrottsledare som oroar sig för barn.

I samband med Riksidrottsforum i Ronneby i helgen beslutade Riksidrottsstyrelsen att föreslå förändringar i RF:s stadgar till Riksidrottsmötet i maj 2019. Det gäller ändringar som möjliggör för en idrottsombudsman att utreda ärenden och anmäla ärenden som bryter mot RF:s stadgar.

– Förutom stöd och rådgivning behövs tydligare konsekvenser för föreningar som inte har barnrättsperspektivet som utgångspunkt för sin verksamhet och inte följer den gemensamma värdegrunden. Stadgeändringar skulle ge oss möjlighet att agera om en förening eller ett förbund inte tar sitt ansvar och följer vår värdegrund, säger Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund.

Riksidrottsstyrelsen föreslår också att förslag tas fram på hur Riksidrottsförbundet och de olika idrotternas förbund ska kunna agera för att förhindra att ledare som allvarligt bryter mot värdegrunden får fortsätta som ledare inom idrotten.

Som stöd till idrottsföreningar och förbund i Östergötland finns sedan några år tillbaka en sakkunnig i barn- och ungdomsfrågor, Lollo Bladh. Till henne kan ledare, tränare och föräldrar vända sig för att få stöd och rådgivning när man misstänker eller ser att barn far illa i sin idrott.

För mer information kontakta gärna:
Lollo Bladh, sakkunnig barn- och ungdomsfrågor Östergötlands Idrottsförbund
This is a mailto link, tfn: 010-476 50 23

Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Östergötland
This is a mailto link, tfn: 010-476 50 25

Läs mer om vårt arbete med barn- och ungdomsidrott här

Barnens spelregler för en tryggare idrott

Skribent: Marie-Louise Elebring
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Östergötlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Besöksadress: Idrottens Hus, Linköping Arena, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Kontakt:Tel: 0104765000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss