Hoppa till sidans innehåll

Östergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Östergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Pris till Borens IK för framgångsrikt jämställdhetsarbete

06 NOV 2018 22:33
En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten eller utvecklingen att i första hand premiera ena halvan av befolkningen.
  • Skapad: 06 NOV 2018 22:33

Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Varken samhället i stort eller idrotten är jämställd idag. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.

Bild på åhörare på utbildning

Representanter för idrottsföreningar och specialdistriktsförbund från hela länet var med under kvällen. 

Östergötlands Idrottsförbund gjorde vid årsskiftet en jämställdhetskartläggning av idrotten i länet som visar att Östergötland inte är något undantag. Vi har inte en helt jämställd idrott här. Så vad kan man göra då? Vid ett evenemang i Stadium Arena arrangerade Östergötlands Idrottsförbund en föreläsning och utbildning för att öka kunskapen och sätta fokus på vad föreningar och förbund kan göra för att ta steg mot en jämställd idrott.

Bild på Katarina Åsberg och Jenny Svender

Inspirerande föreläsare - Katarina Åsberg som gjort jämställdhetskartläggningen och Jenny Svender, jämställdhetsexpert från Riksidrottsförbundet. 

Tillsammans med Stadium uppmärksammades också Borens IK från Motala under kvällen. Efter sin kampanj ”Fill the Stadium” skänkte Stadium en miljon kronor till Riksidrottsförbundet för att stötta det jämställdhetsarbete som bedrivs inom idrotten och för att uppmuntra föreningar som satsar på ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Förutom äran fick Borens IK ta emot en check på 20 000 kronor av Patrizia Nilsson, Head of Sports Marketing på Stadium. Motiveringen till priset lyder:

”För ett genomtänkt och ambitiöst jämställdhetsarbete på bred front där såväl kvinnor och män som pojkar och flickor inkluderas”

 – Borens IK har kritiskt granskat sin förening ur ett jämställdhetsperspektiv och utifrån vad man ser i sin förening och i samhället i stort och påbörjat sitt arbete mot en mer jämställd förening, säger Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Det handlar såväl om att förändra attityder och normer som specifika satsningar som ”Ostoppbar” som syftar till att stärka tjejer så de tar mer plats i idrotten.

Patrizia Nilsson, Stadium, och Marcus Egnell, Borens IK. 

– Jämställdhet är en mänsklig rättighet, säger Marcus Egnell, kanslichef på Borens IK. Det är inte någon temavecka vi ska arbeta med en gång om året, det är något vi behöver jobba med hela tiden och det ser vi till att ta på största allvar i Borens IK.

 Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete 2025 är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Män och kvinnor ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka.

 

Skribent: Marie-Louise Elebring
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Östergötlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Besöksadress: Idrottens Hus, Linköping Arena, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Kontakt:Tel: 0104765000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss