Hoppa till sidans innehåll

Östergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Östergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Projektledare för rörelsesatsning i skolan

2018-04-30 09:40
Ansök senast: 2018-06-01. Svensk idrottsrörelse håller på att förändras. Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet.
  • Uppdaterad: 2018-05-16 15:52

I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential. Häng med på resan mot framtidens idrott och läs mera om idrottens vision och framtid här www.strategi2025.se.

Östergötlands Idrottsförbund söker vi nu en projektledare som vill vara med på en spännande utvecklingsresa inom vår nya "Rörelsesatsning i skolan". Målet är att förbättra folkhälsan i stort och välbefinnandet hos det enskilda barnet genom att stimulera till rörelse.

Bakgrund till projektet
Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Trots detta är det idag endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag. För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Riksidrottsförbundet, GIH, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/ Svenska idrottslärarföreningen är några av de aktörer som bidragit med kunskap och erfarenheter som har lett fram till att regeringen initierat ”Samling för daglig rörelse”.

Riksidrottsförbundets insats inom ramen för den nya rörelsesatsningen är dels att tillsammans med nämnda parter ovan delta i det nationella ”rörelsenätverket” samt göra en nationell kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen.

Arbetsbeskrivning
RF och SISU Idrottsutbildarna är mitt uppe i en stor förändringsresa för att uppfylla idrottens mål 2025. För att lyckas och gå i mål med detta arbete faller regeringens initiativ om ”Samling för daglig rörelse” väl in. I denna satsning har RFs distrikt ute i landet en av huvudrollerna. Din huvuduppgift kommer vara att projektleda  arbetet med ”Rörelsesatsningen i skolan”. Du har till din hjälpmedarbetarna på Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna och naturliga samarbetspartners är våra idrottsföreningar.

Det operativa arbetet i satsningen görs i anslutning till skoldagen och i samverkan med kommuner och andra huvudmän. Det innebär att kunna ingå i flera olika arbetsgrupper samt leda och samordna dessa. Utöver att skapa nätverk ingår även att kommunicera samt marknadsföra satsningen gentemot intressenter och potentiella aktörer samt samarbetspartners i länet. Samtliga arbetsuppgifter kräver omfattande samverkan med kollegor, skolor, kommuner och kollegor på våra kontor i Linköping, Norrköping och Motala. Vidare kommer du ansvar för rapportering och redovisning av satsningen.

I "Rörelsesatsning i skolan" är målet för hela satsningen att förbättra folkhälsan i stort och välbefinnandet hos det enskilda barnet genom att stimulera till rörelse. Som projektledare jobbar du konsultativt för att få i gång verksamhet i hela länet. Du svara för att aktiviteter i enlighet med vår målbild genomförs på skolorna, samtidigt som du arbetar strategiskt och systematiskt för att verksamheten ska bli hållbar över tid.

Kvalifikationer och personliga egenskaper 
Vi söker dig som med din erfarenhet och kunskap kan bidra och agera bryggan mellan idrottsrörelsen och skolans svär för att driva och skapa goda möjligheter åt barn till fysisk aktivitet. Du har relevant eftergymnasial utbildning samt en god erfarenhet av att driva och leda projekt. Du är självgående, ansvarsfull och målinriktad.

Som person är du initiativtagande, besitter en kommunikativ förmåga och pedagogisk kompetens att omsätta dina budskap på ett förståeligt samt övertygande sätt. Vidare har du kapacitet att våga tänka nytt, problematisera och utmana för att tillsammans med satsningens olika parter leda utvecklingen av barn och ungdomars rörelse och hälsa. Du är en van projektledare och därmed även erfarenhet att leda andra, inspirera samt hålla dig inom givna ramar och budget.

Du har ett konsultativt förhållningssätt och kan hantera ett projekt på både strategisk nivå och omsätta det i praktiken. För att lyckas ser vi att du har kunskap om eller erfarenhet av skolans organisation, skolledning/skolförvaltning. Du har förmåga att hantera komplexa sammanhang och anpassa dig till olika gruppers olika förutsättningar och har med fördel tidigare genomfört uppdrag alt. arbetat inom idrottsrörelsen. 

Fakta om tjänsten
Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har ca 25 medarbetare i länet och har kontor i Linköping, Norrköping och Motala.  Tjänsten är en projektanställning på heltid under 1 år med goda möjligheter till förlängning. Start önskas så snart som möjligt efter överenskommelse. Visst helgarbete kan förekomma i tjänsten.

Information och ansökan
Vi anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling. Därför förespråkar vi mångfald i vår rekryteringsprocess.

Välkommen att registrera din ansökan snarast, urval och intervjuer sker löpande.
Sista ansökningsdatum är senast 2018-06-01

Ansök här

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kristin Lönnqvist, Distriktsidrottschef 010-476 50 25.

 

Östergötlands idrottsförbund (DF) och SISU Idrottsutbildarnas Östergötland (SISU-d) utgör tillsammans och var för sig Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja SF/MO regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott – världens bästa!

Skribent: Anneli Björkman
Epost: This is a mailto link

Postadress:Östergötlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Besöksadress: Idrottens Hus, Linköping Arena, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Kontakt:Tel: 010-476 50 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss