Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Föreningen som arbetsgivare

Det finns mycket regler och många bestämmelser som styrelsen måste hålla reda på när föreningen betalar ut löner eller arvoden till ledare, tränare och kanslister.
  • Uppdaterad: 2017-09-11 10:36

Vi på Upplands Idrottsförbund erbjuder både stöd och råd men även utbildning inom föreningens arbetsgivaransvar och administrativ support kring löner och arvoden.

Vi har under många år haft ett samarbete med Skatteverket för att öka föreningarnas kunskaper kring skatter och avgifter när föreningen betalar ut arvoden och löner t.ex. genom utbildningen Idrott och skatt - ett lagspel.

För mer information om Skatteverket och regelverket kring arvoden och kontrolluppgifter samt för vem och hur idrottsföreningen ska lämna kontrolluppgifter, läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vi har även kontakt med Arbetsgivaralliansen som är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer som t.ex. idrottsföreningar och förbund. Om man är medlem i organisationen kan man få hjälp i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

Bifogat finns en checklista som är utvecklad tillsammans med Arbetsgivaralliansen och SISU Idrottsutbildarna.

Kontakt Skatteverket

Thomas Zeffer
010-577 54 36
This is a mailto link

Josefin Wirehag
010-577 58 10
This is a mailto link

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018-277000
Fax: 018-247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss