Hoppa till sidans innehåll
MINDRE PAPPERSARBETE.
MER TID TILL DIN FÖRENING. 

Idrottsservice Integritetspolicy

07 JUN 2018 10:40
  • Skapad: 07 JUN 2018 10:40

Integritetspolicy

Idrottsservice Västerbotten AB, 556849–4743, (nedan ”vår, ”vi”, ”oss” eller ”Idrottsservice”) är ett specialistbolag inom lön och administration.

Den här policyn beskriver hur dina personuppgifter hanteras, om du är en besökare på vår webbsida, kund eller samarbetsparter till oss, eller om du ansöker om anställning hos oss. Vi respekterar och skyddar dina personliga uppgifter och behandlar dem på ett transparent och lagenligt sätt.

Kontaktuppgifter som du själv meddelar oss

Om du anger att du vill bli kontaktad av oss anger du också dina kontaktuppgifter. Vi använder då dessa för att kunna kontakta dig enligt ditt önskemål. Vi sparar inte dessa uppgifter längre än vi behöver för att kunna kontakta dig, vi använder dem inte för andra ändamål annat än för att kunna marknadsföra våra tjänster till dig och vi för inte dina uppgifter vidare till annan. Om du anger dina kontaktuppgifter samtycker du till ovan angivna användande.

Personuppgiftsansvar

Idrottsservice är endast personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som uppstår/inkommer vid:

  • Sammanställning av statistik och uppföljning utöver avtalad behandling
  • Kontakt med fysisk person ex vis en föreningsmedlem
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Detta gäller oavsett avtal eller behandling.

Kontaktperson

Om du är Idrottsservices kontaktperson i en förening som är leverantör, kund eller samarbetsparter till oss använder vi dina uppgifter enligt följande.

För att Idrottsservice ska kunna uppfylla sitt avtal med föreningen och/eller arbetsgivaren behöver vi ha uppgifter om den eller de kontaktpersoner vi ska kontakta för att diskutera och hantera avtalsrelationen. Vi samlar då in och behandlar kontaktpersonens uppgifter (till exempel namn, telefonnummer och e-postadress) och registrerar dem i våra system. Vi upphör med behandlingen när du inte längre är kontaktperson, eller när föreningen inte längre anlitar Idrottsservice.

Begränsad tillgång

Bara de personer på Idrottsservice som behöver tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-säkerhets på plats, för att förhindra otillåten användning eller att någon icke-behörig kommer åt dina personuppgifter.

Vi för inte dina personuppgifter vidare till någon annan, men de teknikleverantörer som bistår oss med funktionsutveckling samt de som bistår oss med drift, övervakning och skydd av våra servicemiljöer har tillgång till dessa uppgifter. 

Gallring

Idrottsservice kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter.

Rättigheter

I de fall Idrottsservice är personuppgiftsansvarig, dvs inte agerar som biträde till förening eller företag, har du som ägare av dina personuppgifter rätt att:

  • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, för det ändamål du vill att vi ska avbryta behandlingen.
  • Begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, enligt den restriktion du vill att vi tillämpar.
  • Erhålla besked om vår behandling av dina personuppgifter. Du erhåller då en beskrivning och en kopia av dina personliga uppgifter som vi behandlar avseende dig.
  • Begära att dina personuppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Vi raderar då samtliga personuppgifter avseende dig som vi behandlar, om vi inte måste lagra dina uppgifter enligt ett åtagande vi har, till exempel på grund av lag eller avtal. Begära att eventuellt felaktiga uppgifter avseende dig rättas. Vi kommer då att rätta de felaktiga uppgifterna.
  • Återkalla ditt samtycke. För det fall vår behandling av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kommer vi att upphöra med all behandling och radera dina uppgifter avseende all samtyckesbaserad behandling, för det fall du meddelar oss att du återkalla ditt samtycke.

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter kan vi komma att begära att du först styrker din identitet och/eller tillhandahåller information som leder till att vi kan identifiera uppgifter vi behandlar avseende dig.

Frågor

Om du har frågor kring hur Idrottsservice som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter som framgår av denna policy, kontakta Idrottsservices kontaktperson, Cia Norström, cia.norstrom@idrottsservice.com.

Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se.

Aktualitet

Denna policy kan komma att justeras från tid till annan. Vänligen besök vår webbsida med jämna mellanrum om du vill hålla dig informerad om den för närvarande gällande policyn. 

Denna version av policyn är upprättad 2018-05-24.

Skribent: Robert Brännström
Epost: Adressen Gömd
logo_footer_vasterbotten

Besöksadress Umeåkontoret: Idrottenshus, Kungsgatan 89

Postadress Umeå kontoret:Idrottsservice AB svb
Box 3005
903 02 Umeå

Postadress Skellefteåkontoret:

Idrottsservice AB svb
Mullbergsägen 11 B
931 37 Skellefteå

Besöksadress Skellefteåkontoret: Idrottenshus, Norrvalla

logo_footer_vasterbotten
Idrottens Hus, Umeå

Postadress Umeå kontoret:Idrottsservice AB svb
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress Umeå kontoret: Idrottenshus, Dragonskolan

Postadress Skellefteå kontoret: Idrottsservice AB svb
Mullbergsägen 11 B
931 37 Skellefteå

Besöksadress Skellefteå kontoret: Idrottenshus, Norrvalla