Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Integration och idrott

Idrottsrörelsen har anslag från regeringen för att genom idrott underlätta etableringsprocessen för nyanlända samt för aktiviteter för asylsökande. Nu är det dags för idrottsföreningar att söka integrationsmedel för 2018.
 • Uppdaterad: 15 FEB 2018 10:37

Idrottsrörelsen vill ytterligare stärka arbetet med mångfald och därmed bidra till integrationen i samhället. Regeringen har därför beslutat att anslaget till idrottsrörelsen stärks för att kunna ta emot och möta nyanlända människor under etableringsprocessen samt i asylprocessen.

 

Västerbottens Idrottsförbund fördelar detta anslag i länet och ni som förening har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för inkluderande verksamhet. Ambitionen är att så stor del av anslaget som möjligt ska gå till projekt och verksamhet i länets föreningar, med inriktning mot något eller några av RF:s fyra övergripande mål:

 

 • Utveckla en verksamhet, med idrott som verktyg, för, barn, ungdomar och vuxna under etableringsprocessen i syfte att ge dem goda förutsättningar att bli delaktiga i svenska samhället.

 • Utveckla verksamheten i föreningar och förbund för att göra idrotten än mer öppen och attraktiv för människor under hela livet och på så sätt stärka hälsan hos befolkningen.

 • Möjliggöra för fler barn- och unga från socioekonomiskt utsatta familjer samt andra underrepresenterade grupper att kunna vara med inom föreningsidrotten.

 • Ytterligare stärka arbetet med mångfald, demokrati och delaktighet i föreningar och därmed bidra till integrationen i samhället.

 

Bedömningskriterier vid ansökan av ekonomiskt stöd

 • Långsiktighet
  Tänk på att de satsningar ni genomför kan leva vidare över tid och möjliggör att individen inkluderas i föreningen även efter en eventuell prova-på period. Sträva efter att de satsningar som görs kan leva vidare även utan särskilda projektpengar.

 • Föreningsutveckling
  Sträva efter att de satsningar ni gör även ska stärka föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler, t.ex. genom att stärka föreningens egen organisation, bygga långsiktiga relationer med samarbetspartners, satsa på investeringar och på kompetenshöjning.

 • Underrepresenterade målgrupper
  Tänk på att det finns vissa grupper som är i särskilt behov av stöd för att komma in i föreningsdrotten. Exempelvis nyanlända kvinnor är en grupp som kan behöva prioriteras för att de ska få chans att ta del av idrotten.
 • Målgruppsanpassning
  Utgå alltid i första hand från målgruppens behov och trygghet. Vet ni vad de personer ni vill hjälpa vill ha och behöver? Om inte – fråga! Eller ännu bättre, gör målgruppen medskapande.

 • Inkludering
  Sträva efter att så snart som möjligt låta nyanlända och asylsökande komma in i ordinarie verksamhet såsom träningsgrupper, lag, ledarroller eller motsvarande. Undvik att skapa bestående, separata grupper.

 • Bildning/utbildning
  Tänk alltid på att kombinera idrottsverksamheten med bildning och/eller utbildning. Idrottsmiljön erbjuder ett utmärkt tillfälle att lotsa nyanlända in i det svenska samhället och bildning/utbildning är en grundsten för att underlätta denna process.

 • Samverkan
  Tänk på att det finns massor av kunniga och erfarna organisationer, företag, föreningar m.m. som kan hjälpa er på vägen och med vilka ni kan ha mycket positivt utbyte. 

 

Vad kan idrottsföreningen söka pengar till?

 • Utrustning som stärker kapacitet att inkludera fler
 • Lokalkostnader
 • Transporter
 • Utvecklingskostnader (t.ex. processarbeten)
 • Material
 • Administration
 • Tolkar alternativt medspråkar
 • Utbildning
 • Extraordinära kostnader för ledare och annan personal

Så här tar föreningen del av integrationsstödet

En vägledning med våra bedömningar inför ansökan >>

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret >> 

Punktlista för återrapportering av integrationsmedel >>

Kontakt:

Ola Svensson i Umeå, tel 070-343 27 45, E-post 

Åsa Johansson i Malå, tel 070-453 87 87 E-post

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss