Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Idrottslyftet

Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten i enlighet med svensk idrotts gemensamma mål med sikte på år 2025. Västerbottens Idrottsförbund administrerar två olika typer av ekonomiskt stöd till idrottsföreningar i länet inom ramen för Idrottslyftet, ett verksamhetsstöd och ett anläggningsstöd.
 • Uppdaterad: 02 FEB 2018 10:52

Verksamhetsstödet i Västerbotten är uppdelat i fyra olika prioriterade utvecklingsområden och nedan följer en beskrivning av respektive område.

 • Idrottslig mångfald
 • Nya verksamhetsformer
 • Idrottsövergripande ledarutbildningar
 • Föreningsutveckling

 

1. IDROTTSLIG MÅNGFALD

 • Prova nya idrotter
  På vissa ställen saknas det vissa idrotter och idrottsförbundet vill främja idrottslig mångfald. Testa nya idrotter för att se om det finns intresse att ta det vidare till att bli en mer permanent aktivitet

 • Prova-på-satsningar i samverkan
  Prova på satsningar tillsammas med annan idrottsförening men även andra organisationer.

 • Startpaket nya idrotter
  När en förening har medlemmar som vill starta upp den aktivitet de provat

 • Multicamper
  Under en viss begränsad tid får man testa på olika idrotter. T ex att under en vecka finns det aktiviteter 4 timmar per dag med olika idrotter att prova på.

 • Idrottsskolor
  Under en viss tid får lära sig mer om en idrott eller att det startas upp för nybörjare som man vill locka med sig t ex fotbollsskola

Centrala satsningar som styrs av Västerbottens Idrottsförbund.

  • StreetSports on Tour – i samband med en skoldag.

 

2. NYA VERKSAMHETSFORMER

 • Spontanidrott.
  Spontanidrott med lätt organisation så det fungerar på plats. Kan vara aktiviteter där seriespel eller cuper är borttagna.

 • Satsningar på nya områden.
  Kan innebära att man satsar på att införa vissa idrotter på speciella områden i samhället där behovet är stort. Att flytta idrotten dit istället för att flytta människorna till idrotten.

 • Satsningar i nya anläggningar
  Bygga upp parkour på sommaren där hockeybanan är på vintern. Spela handboll på konstgräs, dansträning på kampsportmatta etc. 

 • Ny utrustning
  När man startar upp en ny verksamhetsform kan det behövas ny utrustning som en simulator eller en pitchmaskin.

 

Centrala satsningar

 • All-In – spontanidrottsprojekt i Skellefteå kommun som är öppen för alla.

 • Barn och ungdomsutvecklare – några flersektionsföreningar får möjlighet till stöd för att anställa en barn- och ungdomsutvecklare för att bidra till förflyttningen från triangel till rektangel

 

3. IDROTTSÖVERGRIPANDE LEDARUTBILDNINGAR
– ej specialidrotternas utbildningar

 • Plattformen
 • Idrottens grundtränarutbildning
 • Åldersanpassad fysisk träning
 • Empowering coaching
 • Idrottens Föreningslära
 • Kost
 • Akut skadeomhändertagande
 • Hjärt- och lungräddning

4. FÖRENINGSUTVECKLING

 • Verksamhetsutveckling
  Ta tempen på hur verksamheten mår. Vad är bra och vad kan man göra bättre. Hur ska vi utveckla verksamheten till att göra en förändring etc.

 • Styrelseutveckling
  Hur ska vi bli en bättre styrelse. Vem gör vad och varför. Hur ska vi förändra sättet att arbeta för att utvecklas och komma vidare etc.

 • Ekonomihantering
  Hur hanterar vi ekonomin i föreningen. Vad behöver alla veta för att det ska fungera etc.

För att ta del av Idrottslyftets verksamhetsstöd tar föreningen kontakt med sin idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna eller vår idrottslyftskonsulent Daniel Sandström. Maxbeloppet är 50 000 SEK.

 

Anläggningsstödet i Västerbotten är också uppdelat i olika inriktningar och nedan följer en beskrivning av dessa inriktningar

 • Nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000)
  Ansökningen hamnar hos Riksidrottsförbundet som handlägger och fattar beslut i samråd med distriktsförbundet

 • Nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000)
  Ansökningen hamnar hos Västerbottens Idrottsförbund som handlägger och fattar beslut

 • Renoveringsåtgärder
  Föreningen kan söka upp till max 200 000 SEK för renoveringsåtgärder under förutsättning att föreningen själv äger anläggningen i fråga

 • Energiåtgärder
  Föreningen kan söka stöd till energiåtgärder som dokumenterats av kommunens energi- och klimatrådgivare vid genomförd energirådgivning (en kostnadsfri tjänst som alla kommuner tillhandahåller). En förutsättning är också att föreningen själv äger eller har ett omfattande driftsavtal för anläggningen i fråga.

 • Säkerhetsåtgärder
  Ett exempel på en åtgärd är en säkerhetsbåt till seglarklubb.

 • Förstudie anläggningsprojekt
  En nyhet 2018 är att man nu kan söka stöd för att genomföra en förstudie till ett större anläggninsprojekt

Idrottsföreningar kan ansöka om anläggningsstöd löpande under året via applikationen "Idrottsmedel" i IdrottOnline

 

Beslutsmöte sker varje månad och medfinansiering krävs eftersom vi inte kan bevilja mer än 50% av investeringskostnaden

 

Ett tips är att ta kontakt med vår idrottslyftskonsulent Daniel Sandström och få råd och tips innan föreningen skickar in ansökan.

 

Bedömningskriterier för såväl verksamhetsstödet som anläggningsstödet

 • Geografisk spridning
 • Idrottslig mångfald
 • Anpassning till målgrupp
 • Jämställdhet
 • Samverkan
 • Nytänkande
 • Långsiktighet
 • Konsulentens bedömning av föreningen

----

 

Kontaktperson: Daniel Sandström, tel 070-578 10 14, E-post

 

 

Skribent: Bitte Torbjörnsdotter
Epost: This is a mailto link

Goda exempel (film)

RF om Idrottslyftet

Här hittar du bland annat syfte, försäkringsskydd och riktlinjer kring Idrottslyftet hos rf.se.

Läs mer

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 090-695 56 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss