Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Idrotten i Nordmaling

2017-09-26 13:58

SISUs Idrottskonsulenter träffar regelbundet kommunrepresentanter för att följa upp och skapa gemensamma utvecklingsstrategier för kommunens idrottsföreningar. Vi möter Madelaine Jakobsson, kommunalråd i Nordmaling.
  • Uppdaterad: 2017-10-03 10:03

I Nordmalings kommun bor 7 132 personer och det finns 22 stycken idrottsföreningar. I dessa föreningar finns 27 stycken sektioner. Det rör sig om 15 olika idrotter och SISU Idrottsutbildarna har verksamhet i 10 av dessa 22.

2013-2016 fick föreningarna 1 213 900 kr i idrottslyft vilket 872 kr per Nordmalingsbo i åldern 7- 25 år. Snitt i Västerbotten är 900 kr. 2016 var 2 019 personer medlemmar i idrottsföreningar i Nordmaling.  Det är 28 % av kommunens befolkning.

Madelaine Jakobsson, kommunalråd i Nordmaling menar att föreningar behöver en stark organisation så att de kan bedriva en bra verksamhet samt se fördelarna med att kunna samarbeta/samverka mellan kommunens föreningar.

–  Tror också att föreningarna måste våga lyfta blicken och tänka lite nytt kring nya idrotter och verksamhetsformer för att hänga med i samhällsutvecklingen. Gör vi det så når vi fler som inte idrottar idag och effekten blir en bättre folkhälsa i kommunen, säger Madelaine.

Det händer en hel del i idrottsföreningarna berättar Idrottskonsulenten från SISU Idrottsutbildarna. 

Under våren 2016 bjöd SISU Idrottsutbildarna och Västerbottens Idrottsförbund in Nordmalings Kommun samt förtroendevalda/ordföranden från kommunens idrottsföreningar till en mötesplats med temat: Idrotten i Nordmalings kommun. Under kvällen fick deltagarna ta del av Svensk Idrotts nya verksamhetsinriktning och även sätta den i ett lokalt perspektiv. Det som även belystes var vilka trender som finns i samhället samt vilka lokala utmaningar föreningarna står inför och hur detta kan påverka idrotten just i Nordmaling. Avslutningen på kvällen ägnades åt att diskuterades hur alla vi tillsammans kan göra förutsättningarna bättre för just idrotten i kommunen. Uppslutningen på träffen var väldigt bra då det var sju föreningar (LN91, Korpen, Hörnsjö IF, Nordmalings Handbollsförening, Nordmalings Skol-IF, Nordmalings Bollklubb och IFK Rundvik), med sina ordföringar på plats, samt kommunens Kultur och fritidschef. 

Intensiv vår
Senare under våren arrangerade SISU Idrottsutbildarna samt Västerbottens Idrottsförbund även en mötesplats med fokus på Integration och mångfaldsfrågor. Här fick deltagarna tips och inspiration, från vår Integrationssamordnare, på hur idrottsföreningar kan jobba med dessa viktiga frågor samt hur vi kan vara ett stöd i det arbetet. Lokala exempel lyftes upp och en hel del erfarenhetsutbyte skedde under kvällen. Även här var deltagandet väldigt bra från såväl politiker/tjänstemän som föreningar, vilket känns mycket glädjande och tyder på att det finns ett stort engagemang för dessa frågor i kommunen.

Vi har också fungerat som bollplank till Hörnsjö IF under 2016 i deras jobb med att få till en konstgräsplan i kommunen och projektet verkar bli av under 2017. Vi var även med och stöttade ett integrationsprojekt, vilket innebar fotbollsskola för nyanlända samt kommunens barn och ungdomar. Hörnsjö IF genomförde också en ledarutbildning, Empowering coaching, vilket syftar till att ge ledarna verktyg i hur de kan jobba med motivationsklimatet i sina träningsgrupper.

Nordmalingsridklubb har vi hjälpt genom att utbilda deras ledare samt aktiva genom en uppskattad föreläsning och ledarutbildning.

Integration och mångfald
Sen ett antal år tillbaka bedriver Korpen en basketverksamhet med fokus på integration och mångfald. Idén väcktes då grundarna Peter och Frida Karlsson ville hitta en fritidsaktivitet för Nordmalings ungdomar att komma till, istället för att driva runt på byn. Vi har under året varit ett stöd både ekonomiskt men även genom att bolla olika idéer kring deras verksamhet. Projektet har växt sen starten och gör stor skillnad för de ungdomarna som är med och denna satsning.

Under hösten anordnades Streetsport on Tour i Nordmaling där kommunens ungdomar under en dag fick möjlighet att testa på olika aktiviteter i en urban idrottsmiljö såsom parkour, dans och basket etc. Dagen blev väldigt lyckat med mycket rörelse, skratt och glädje.

Under året har vi även utbildat ungdomsledare i Lögdeå SK genom våra utbildningar Plattformen samt Åldersanpassad fysiskträning för barn och ungdomar. 

---

Västerbottens idrottsförbund företräder, leder och stödjer distriktets idrott och SISU Idrottsutbildarna ger idrottsföreningarna mycket stöd i sin utveckling. Det kan ske i form av utbildning och processer för att bibehålla det man har och nå fler. Men det rör sig även om att arbeta fokuserat mot en mer hållbar verksamhet som inkluderar och utmanar gamla strukturer.

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 010-4765400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss