Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Foto: PER GROTH

Idrotten vill inkludera fler

2017-10-23 08:29
Idrottsföreningarna i Västerbotten har gjort många insatser för att inkludera och skapa aktiviteter för nyanlända. Det visar vår sammanställning av integrationsprojekt under 2016.
 • Uppdaterad: 2017-10-30 08:26

– Idrottsföreningarna tar ett stort ansvar i integrationsfrågan, säger Ola Svensson, sakkunnig inom mångfaldsfrågor vid Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Västerbottens Idrottsförbund, Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten, har gjort en sammanställning av de integrationsprojekt som under 2016 beviljades ekonomiskt stöd av organisationen.

– Föreningarna har kunnat ansöka om stöd för att kunna inkludera fler nyanlända inom idrotten. Länets föreningar har genomfört mängder av olika typer av verksamhet, alltifrån enskilda prova-på-aktiviteter till längre projekt med helhetsgrepp om långsiktig inkludering, säger Ola Svensson.

Stort engagemang från länets föreningar

Totalt 1 577 376 kronor betalades ut till beviljade projekt under 2016. I 14 av 15 kommuner i länet genomfördes inkluderingsverksamhet med stöd från Västerbottens Idrottsförbund. 47 föreningar engagerade sig i totalt 50 projekt.

– Fotbollen har haft flest projekt men det har varit ett brett spann av olika idrotter, vilket är kul att se. Föreningarna har verkligen ställt upp, säger Ola Svensson.

Vill skapa fler platser för tjejer

3 139 barn och ungdomar, varav 1 221 tjejer och 1 918 killar deltog i någon form av verksamhet under 2016. Att locka nyanlända tjejer till idrotten har visat sig vara en utmaning, enligt Ola Svensson.

– Det är en prioriterad fråga i vårt fortsatta arbete med inkludering. Vi vill skapa möjlighet för att ännu fler nyanlända tjejer ska få möjlighet att idrotta, säger han.

Fokus på långsiktighet

Den utvärdering som har gjorts av genomförd verksamhet 2015 och 2016 ligger till grund för Västerbottens Idrottsförbunds fortsatta satsningar på inkludering under 2017 och 2018.

– Vi ser ett fortsatt stort intresse bland föreningar när det gäller att välkomna nyanlända till sin verksamhet och de lärdomar vi har dragit från arbetet hittills har hjälpt oss att utforma ett ännu bättre stöd till föreningarna. Vi hoppas att ännu fler vill delta i arbetet framöver och välkomnar alla föreningar som vill jobba med integration att kontakta oss, säger Ola Svensson.

Under 2015 och 2016 var ett av målen att snabbt skapa aktiviteter för de många barn och ung­domar som kom till Västerbotten. Fokus är nu, under 2017 och framåt, att tillsammans med föreningarna säkra mer långsiktiga och hållbara lösningar.

Inkludering – ett brett begrepp

Under Riksidrottsmötet i Karlstad, maj 2017, beslutade idrottsrörelsen om strategi 2025 – en gemensam vision för framtidens idrott. I den strategin ingår bland annat utvecklingsresan ”Inkluderande idrott för alla”.

– När vi inom idrottsrörelsen pratar inkludering gäller det inte bara integrationsfrågan, det är viktigt att poängtera. Inkludering handlar om att nå alla de grupper som i dag, av olika anled­ningar, står utanför idrottsrörelsen. Alla ska känna sig hemma i en idrott som är bättre anpassad för olika förutsättningar, säger Ola Svensson.

FAKTA: Inkluderingsprojekt i Västerbotten 2016

Antal föreningar med inkluderingsprojekt:         47

Antal projekt:                                                       50

Antal deltagande kommuner:                               14 av 15

Totalt beviljade medel:                                         1 577 376 kronor

Antal deltagande nyanlända barn/ungdomar:      3 139 (1 221 tjejer och 1 918 killar)

Antal olika idrotter:                                              20

Bedömningskriterier för fördelning av stöd i Västerbotten:

 • Långsiktighet – Vi prioriterar ansökningar som kan leva vidare över tid och som möjliggör långsiktig inkludering.
 • Föreningsutveckling – Vi prioriterar ansökningar som utvecklar och stärker föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler.
 • Geografisk spridning - Vi prioriterar ansökningar som möjliggör fördelning av stöd över hela länet, från fjäll till kust.
 • Underrepresenterade målgrupper - Vi prioriterar ansökningar som inbegriper riktade insatser mot underrepresenterade målgrupper.
 • Målgruppsanpassning – Vi prioriterar ansökningar som utgår från och visar förståelse för målgruppens behov och trygghet.
 • Inkludering - Vi prioriterar ansökningar som möjliggör inkludering i ordinarie verksamhet såsom träningsgrupper, lag, ledarroller eller motsvarande.
 • Bildning/utbildning – Vi prioriterar ansökningar som har inslag av bildning och/eller utbildning.
 • Samverkan – Vi prioriterar ansökningar där flera parter samverkar.

Exempel på kostnader som föreningar kan söka stöd för:

 • Utrustning som stärker kapacitet att inkludera fler
 • Lokalkostnader
 • Transporter
 • Utvecklingskostnader (t.ex. processarbeten)
 • Material
 • Administration
 • Tolkar alternativt medspråkare
 • Utbildning
 • Extraordinära kostnader för ledare och annan personal
Skribent: Rikard Höög
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 010-4765400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss