Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Anläggningar en nyckelfråga för barns möjlighet till rörelse

10 NOV 2018 09:00
Endast 44 % av pojkar och 22 % av flickor når upp till den rekommenderade nivån av daglig rörelse. En utmaning i växande städer är att anläggningar för idrott glöms bort i planeringen. GUIF är en av många föreningar som känner av detta.
  • Uppdaterad: 10 NOV 2018 09:00

Gimonäs Umeå IF (GUIF) som för närvarande har cirka 140 barn- och ungdomslag i fotboll, innebandy och handboll. Umeå kommuns befolkningsprognos visar att åldersgruppen 6-24 år kommer att öka med över 1 800 barn och ungdomar fram till 2028 i de Östra stadsdelarna där föreningen har sitt upptagningsområde. 

Rekord i antal barn

GUIF har redan i år slagit rekord med antal barn som vill vara med. Föreningen tar emot cirka 170 barn i klasslagen och har dessutom över 200 veckotimmar bokade på 10 olika anläggningar under sommaren. Detta samtidigt som Vårdskolans gymnastiksal, där GUIF varje vecka har 26 timmar idrott, är på väg att försvinna. 

Situationen är akut och med rådande utveckling finns risk att många barn och unga inte får möjlighet att idrotta i sitt närområde. 
 
Sist vi pratade med Alf Forsbergordförande GUIF, fanns det planer på att bygga nya idrottsytorHan ville att den planerade nya idrottshallen och 11-mannaplanen på Tomtebo i Umeå tas med i investeringsbudgeten för 2019 och att processen med byggstart skyndas på. 
 
Vi frågar åter igen Alf Forsberg om det hänt något mer sedan sist och efter valet. 

- Det ser ut som att det kommer att byggas en ny skola i Tomtebo-området. Där finns utlovat en konstgräsplan för 11-manna fotboll och en fullstor idrottshall samt utrymme för kansli. Det här kan tänkas påbörjas 2019/2020 om man nu kan börja bygga idrottsanläggningarna före man påbörjar skolbygget. Vi kommer att ha det fortsatt problematiskt i några år till, men nu finns det i alla fall ett visshopp, säger Alf. 

- Det är mycket viktigt med närhet till anläggningar eftersom vi vill att våra aktiva barn och ungdomar skall kunna nå anläggningen med cykel eller gående. Det skapar trygghet för föräldrarna men också för barnen att kunna vistas i en bekant omgivning. För föräldrarna innebär det också att man slipper skjutsa sina barn till träningarna. Närhet till anläggningarna skapar också möjligheter för spontanidrottande, fortsätter Alf. 

Kräver en gnutta fantasi

Hur man säkerställer att idrottsanläggningarna växer i samma fart som nybyggnationer och nya stadsdelar är något som kräver en gnutta fantasi anser Alf. Samt insikten om att de som flyttar in i nybyggnadsområdena är familjer med barn, eller familjer som kan tänkas skaffa barn. Men kommunerna prioriterar ofta ner behovet av fysisk aktivitet.

- Om man nu vill värna om invånarnas trivsel så glömmer man att möjligheterna för barn att utöva fysik aktivitet i närområdet är en trivselfaktor för hela familjen, säger Alf.  

- Tyvärr så är de goda exemplen få, eller obefintliga. Tavleliden, Tomtebogård och Tomtebo Strand är aktuella områden där jag inte kan se att man planerat något utrymme för fysisk aktivitet förutom någon lekpark. Anläggningarna är väl som både förskolor och skolor att de efter en tid tenderar att finnas på fel ställe. Det är tyvärr också så att en del områdesanläggningar skulle må bättre av att skötas lokalt, säger Alf. 

- Bristen på anläggningar är ju stor. Det uppmärksammas emellanåt att Umeå saknar förutsättningar för att nå elitnivå i lagsporterna (innebandyn undantagen) därför att det inte finns tillräckligt med eller dålig kvalitet på de anläggningar som finns. Umeå må prisas som framgångsrik idrottsstad men om man tycker att det är viktigt att kunna visa upp sin förträfflighet så skulle ju ett antal nya anläggningar med sikte på eliten frigöra en hel del anläggningar som kunde nyttjas av breddidrotten och barn- och ungdomsidrotten. 

- Jag tror att de flesta föreningarna är i samma situation vi, dvs man packar så gott det går. Men det kan vara svårt att bedriva god verksamhet om man har 40-50 barn samlade på en liten yta för en träning. Varje barn behöver bli sedd, bli bekräftad av ledare för att kunna trivas och utvecklas. Det är fortsatt viktigt för barn- och ungdomsidrotten att den kan utövas i stadsdelarna, i närheten av bostadsområdena, avslutar Alf.

RF vill att:

  • Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.
  • Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.
  • När översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram ska kommunen samråda med distriktsidrottsförbunden.
  • Idrottsanläggningar och -miljöer ska finnas med i de regionala utvecklingsplanerna.
  • Kommunerna samarbetar i regioner vid planering av idrottsanläggningar samt att dialog förs med distriktsidrottsförbunden.
  • Myndigheter, kommuner och markägare ska ge idrotten tillgång till luft, mark och vatten för sina träningar och tävlingar.
  • Allemansrätten behålls i sin nuvarande form.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap återupptar arbetet med säkerhet på mobila läktare tillsammans med övriga aktuella myndigheter.

Här kan du läsa mer om RF:s arbete för anläggningar och idrottsmiljöer 

Här kan du läsa mer om behovet av daglig rörelse

Skribent: Rikard Höög
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss