Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Empowering coaching – ett stimulerande motivationsklimat maximerar upplevelsen

2017-12-13 15:22

Vi träffar Tom Englén, utbildare, för att diskutera Empowering Coaching som handlar om att maximera barn och ungdomars upplevelse av sin idrott genom att skapa ett stimulerande motivationsklimat.
  • Uppdaterad: 2018-07-05 08:34

Det tänds en glöd och gnistrar till i Tom Engléns ögon. Hans röst sjunker en oktav och när orden kommer finns en stark kraft och vilja att få oss att förstå. Förstå att med rätt motivation och drivkraft kan man gå hur långt som helst. Hur en tränare, lagledare eller förälder kan med enkla medel skapa en fantastisk utvecklande miljö för alla de vill leda.

– Empowering coaching är en utbildning i motiverande ledarskap för idrottsledare. Motivation är drivkraft till handling. Motivationsklimatet består av många faktorer. Ledarna är en viktig faktor. Ett bra motivationsklimat ger förutsättningar för att utövarna ska utvecklas som både personer och idrottare, tycka det är roligt att idrotta och vill fortsätta att idrotta

– Vi skiljer på yttre och inre motovation. Yttre motivation - man gör något för att man bör eller måste (piska/morötter). Inre motivation - man gör något för man vill. Det är väsentlig skillnad på effekterna av dessa typer av motivation. När man har en inre motivation så är man mer uthållig och tålmodig, man är mer kreativ, har större inlärningsförmåga, agerar mer i enlighet med etiska riktlinjer, har högre kvalitet i sina relationer och mår/trivs bättre än när man har en yttre motivation.

Test under SDF-konferensen
Tom tillsammans med kollegan Maja Bergkvist lät representanter från Specialdistriktsförbunden i länet prova på en lightversion av utbildningen under SDF-konferensen. Utbildningen som innehåller en stor mängd praktiska bildningsmoment där deltagarna får vända och vrida på begreppen. Diskutera olika scenarier som omkullvälter gamla inlärde mönster och fördomar som man inte ens visste att man hade.

Tre grundläggande behov
A B C är ett akronym för ens tre grundläggande psykologiska behov. För ha en inre (mer kvalitativ) motivation så bör de alla tre vara någorlunda väl tillfredsställda.

Autonomy (autonomi) - att känna att ens röst räknas, att man gör något av egen vilja, att man har valfrihet, att man kan vara med och utforma verksamheten.

Belonging (samhörighet) -  att känna sig trygg, respekterad och ha varma band med människor i vår omgivning. 

Competence (kompetens) - att känna att man behärskar saker och ting och att man kontinuerligt utvecklas.Vikten av självförtroende som ökar på i takt med att den enskilda individen ser sin egen utveckling är ett steg i rätt riktning.

– Med ”uppgiftsfokus" så bedömer man sin kompetens genom att jämföra med sig själv – har jag lärt mig nya saker, har jag blivit bättre, har jag ansträngt mig väl?

Med ”överlägsenhetsfokus” bedömer man sin kompetens genom att jämföra sig med andra – vann jag, såg jag duktig ut, hur går det för de andra, är jag bäst?

När man har ett uppgiftsfokus så har man i högre utsträckning en inre motivation. Det gör att man är mindre sårbar och har större chans att utveckla sin kapacitet än om man har överlägsenhetsfokus.

Tom rekommenderar alla idrottare med en ledande position att gå utbildningen. Den ger bevisad bra effekt på ledarnas förmåga att skapa ett bättre motivationsklimat som gör att deras utövare tycker det är roligare att idrotta och får mindre benägenhet att lägga av. Dessutom visar studier att deras utövare rör på sig mer på all annan tid vid sidan av träning/tävling i den aktuella verksamheten

För att anamma detta nya perspektiv krävs att man förstår att det finns olika typer av motivation och de har olika effekter. Att man kan grunderna om byggstenarna för inre motivation, de tre behoven. Att man börjar värdera de verktyg och beteenden som man använder sig av – hur väl möter jag de tre behoven i olika situationer. Vilka nya verktyg & beteenden bör jag undvika respektive anamma. Allt detta får man med utbildningen.

Tom, en sista fråga, hur ser du kopplingen mellan ÅFT, Empowering coaching och rörelserikedom.
– Rörelserikedom handlar om hur stor rörelserepertoar man har och hur stor förmåga och lust man har att använda den i olika fysiska och sociala miljöer. Så i princip får man en utbildning i rörelserikedom om man slår ihop kurserna ÅFT och empowering coaching.

-----------

Utbildningarna
Vill du gå utbildningarna ÅFT och Empowering coaching? Ta kontakt med din Idrottskonsulent eller sök efter aktuella utbildningar här.

Läs och filmtips
Professor Joan Duda, Umu dragning (Empowering Coaching , forskningen och teorin, fotbollsprojektet ”PAPA"), ca 40 minuter: Empowering coaching Joan Duda on Vimeo

Stefan Söderfjäll, Tedx Umeå (alla tre behoven), ca 15 minuter: Lead by the need: Stefan Söderfjell at TEDxUmea - YouTube

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 010-4765400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss