Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Foto: MICHAEL ERICHSEN

Hälsa för alla – bra start för nyanlända

2019-01-15 11:17

Hälsa för alla är ett projekt som riktar sig till nyanlända invånare i Skellefteå kommun med syftet att skapa bättre förutsättningar för såväl fysisk som psykisk och kulturell hälsa för denna målgrupp. Projektet startades hösten 2018.
  • Skapad: 15 JAN 2019 11:17

– Alla nyanlända får, förutom lagstadgad samhällsinformation och hälsoinformation, även möjligheten att delta i fysisk aktivitet samt ökade kunskaper i svenskt föreningsliv. Det finns en övertygelse om att insatsen främjar etableringen av de nyanlända, då det både höjer hälsostatusen och skapar integrering genom den gemenskap som idrotten ger, säger Åsa Johansson, idrottskonsulent från Västerbottens Idrottsförbund.

– All forskning visar att inlärningen ökar vid fysisk aktivitet, vilket innebär att deltagarna bör lära sig svenska fortare och därmed etableras på kortare tid. Människor som kommer hit är en resurs för svensk idrott och vi måste ge dem förutsättningar. Jag har träffat en grupp under deras aktivitetstillfälle. Alla gjorde allt för att ta tillvara på tiden och träna effektivt men ändå var det var många glada skratt.  De visade tacksamhet över att ha fått den här möjligheten till inkludering.

Skellefteå kommun är projektägare och har en anställd, Monica Gimerus, på 50%. Monica har tidigare jobbat med målgruppen i olika typer av sammanhang och har en gedigen erfarenhet av både att möta människor och utföra praktiska uppgifter. Projektet drivs av kommunen och det är genom utbildningen på SFI som deltagarna erbjuds deltagande. Samhällsinformatörerna som jobbar på SFI och Monica träffar grupperna innan och berättar om möjligheten, vilka positiva effekter projektet visat i Blekinge och försöker att motivera till deltagande.

Deltagandet är lite olika beroende på gruppernas storlek men på varje pass är det mellan 10 – 20 personer. Flera grupper kommer att hållas parallellt och även pågå under hela våren 2019.

Målet med projektet är 200 deltagare men utfallet beror på hur omvärlden ser ut och är utom vår kontroll.

Börjar med tester
Åsa Johansson berättar att vid första tillfället är det fysiska tester, frågor och vägning/mätning med impedansvåg så att det finns ett mätvärde. Kommande 8 gånger får deltagarna diverse hälsoinformation och sedan genomför de ett aktivitetspass. Sista träffen, den 10:e, görs samma tester på nytt och deltagarna svarar på samma frågor. Resultatet matas in av Monica och forskare läser av och gör en utvärdering.

– Ett uppskattat inslag är när deltagarna besöker Skellefteå museum, där får deltagarna följa med på en resa 100 år bakåt i tiden för att se hur människor bodde och levde i Skellefteå då. Varje grupp träffas en gång i veckan under en halv dag i 10 veckor.

Bra resultat
– Idén har sina rötter hos Idrottsförbundet i Blekinge och där resultaten har varit fantastiska. Arbetet med att planera för ett genomförande i Skellefteå påbörjades innan min anställning hos förbundet påbörjades. Från början var tanken att vi skulle driva projektet på likande sätt som man gjort i Blekinge men de parter som varit involverad kom fram till att det bästa vore om Skellefteå kommun stod som projektägare för att på sikt få en hållbar organisation och en långsiktighet till att konceptet får leva vidare år efter år. Vi finns fortfarande med i den styrgrupp som finns för projektet och där finns även representanter från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Skellefteå Museum och Skellefteå kommun. Vi kan genom vårt idrottsliga kunnande förmedla kunskaper och kontakter med det lokala föreningslivet, avslutar Åsa.

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss