Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Loppet som inte är en tävling

28 JUN 2018 14:30
Föreningen Cykelintresset kommer även i år att arrangera cykelloppet Västerbotten Brevet. I korthet kan brevet beskrivas som distansorientering på cykel utan tävlingsmoment.
  • Uppdaterad: 29 JUN 2018 09:16

I denna form av långlopp handlar det inte om att vara först över mållinjen utan enbart om att ta sig i mål. Det är med andra ord själva distansen som är utmaningen och den bör slutföras inom föreskrivna tidsramar. Man får inte cykla för långsamt men inte heller för fort.

Från 200 till 1 200 kilometer

Vi frågar kontaktperson för Västerbotten Brevet, Florian Kynman mer om cykelloppet Brevet kan ha varierande längd. Den kortaste distans en är 200K medan de längsta kan vara över 1200K. Brevet - lopp genomförs i ett svep oavsett längd. De är med andra ord inte uppdelade i etapper. Klockan går från det att startskottet ljuder tills dess att deltagarna passerar mållinjen.

Förutom de långa distanserna och frånvaron av tävlingsmoment är kanske orienteringsaspekten det som mest skiljer Brevet - lopp från vanliga cykellopp, nämner han. Bansträckningarna är inte skyltade. Trafiksignaler och vägkorsningar är inte bevakade. Deltagarna i Brevet betraktas som vanliga trafikanter och är på intet sätt undantagna från trafikreglerna. Det är upp till deltagarna själva att, utan hjälp och understöd, orientera sig fram till banans kontroller.

Randonnéecykling har en lång tradition i Frankrike och Italien. Ordet randonnée betecknar ett äventyr eller en vandring och en randonneur en cyklist som gör randonnéer. Löst översatt betyder ordet brevet [bry-vé] diplom eller certifikat. Detta med hänvisning till det deltagarkort, carte de route, som deltagaren lämnar in vid målgång med stämplar från kontrollerna som bevis på att man cyklat banan korrekt.

Hur genomförs Brevet?

Varje deltagare får ett deltagarkort vid start. Kortet stämplas och signeras av en kontrollant vid namngivna och bemannade kontroller ute på banan. Det är inte tillåtet att ta genvägar eller på annat sätt avvika från banan. I vissa lopp kan det även finnas ”hemliga” kontroller för att säkerställa att deltagarna verkligen tagit den föreskrivna rutten. Under pågående randonnée betraktas deltagarkorten som värdehandlingar. Borttappade deltagarkort eller kort som inte fylls i korrekt med stämplar, signaturer och tidsnoteringar resulterar i diskvalifikation. Vid mållinjen undertecknar deltagarna sina kort och lämnar in dem till administrationen för kontroll och summering av sluttid. Korten återlämnas därefter.

Givet att Brevet inte är en tävling utan en individuell utmaning så behöver inte deltagarna starta gemensamt. Startkontrollen är öppen en timme efter starttiden. Detta sagt måste dock samtliga deltagare ändå passera kontrollerna ute på banan mellan de klockslag som angivits i deltagarkorten.

Finns legitima skäl till att missa en kontrolltid?

Regn, motvind, cykelhaveri eller fysisk utmattning godtas inte som förmildrande omständigheter. Generellt accepteras istället enbart skäl som att man assisterat vid en allvarlig olycka eller annat fysisk tillbud, alternativt händelser bortom deltagarens kontroll som att vägen stängts av tillfälligtvis. I dessa fall måste tiden återhämtas inom en eller två kontroller. De ovan nämnda undantagen omfattar dock inte en deltagares egna skador eller fysiska besvär. I dessa fall anses man inte slutfört loppet. Det gäller alltså att stå väl förberedd vid startlinjen och ha ordning på utrustningen.

Vad behövs för att genomföra loppet? 

Varje deltagare bör medföra personlig utrustning t ex verktyg, reservslang, punkteringssats, karta/gps samt proviant så att deltagaren kan cykla mellan kontrollerna utan extern assistans. I sin rena form utgör brevet en utmaning för den enskilda individen. Att cyklister spontant bildar grupper under begränsad tid ute på banan anses dock naturligt och accepteras enligt regelverket.

Följebilar eller andra former av organiserad personlig assistans är inte tillåtna. Deltagare får heller inte ringa eller på annat sätt ordna för leverans av mat, utrustning eller reservdelar ute på banan. Överträdelse av denna regel diskvalificerar deltagaren. Personligt understöd är dock tillåtet vid kontrollerna och ute på banan är det även tillåtet att begära hjälp med att laga cykel och övrig utrustning av andra deltagare. Även förbipasserande bilister och personer som bor nära banan får hjälpa till.

Florian berättar vidare att inga tidsavdrag medges för eventuellt dåligt väder, mekaniska fel eller kroppsliga skador. Fika- och sovpauser, navigering, cykelreparationer, stopp vid kontrollerna med mera måste göras inom de angivna tidsramarna för distansen. För Västerbotten Brevet 200K gäller till exempel tidsintervallet 05:53 till 13:30 timmar vilket innebär snitthastigheter på mellan 34,0 km/t och 15,1 km/t, inklusive stopp vid kontrollerna. Märk väl, om man anländer till en kontroll före utsatt tid så får man snällt vänta tills kontrollen öppnar.

Randonnéer är som sagt inte tävlingar utan distansutmaningar och för att understryka detta listas resultaten i alfabetisk ordning, inte i den ordning som deltagare går i mål. Vanliga cykeltävlingar har bara en segrare medan alla är vinnare som slutför Brevet.

Västerbotten Brevet 2018

I år går Västerbotten Brevet av stapeln den 7 juli. I Västerbotten Brevet 2018 ingår fyra distanser: två populaire-distanser och två brevet- distanser. Samtliga banor går på asfalterad landsväg. Mat och dryck ingår i startavgiften vid valda kontroller samt efter målgång i Broparken och liksom 2017 kan du vinna fina priser med ditt deltagarkort, t ex cykelkläder, cykelprylar eller massagepass. 

cykelloppets Facebookgrupp kan du komma i kontakt med fler entusiaster som laddar för Västerbotten Brevet. 

 

Mer info

- Ett av de tidigaste långdistansloppen Paris-Brest-Paris (PBP) 1200K genomfördes redan 1891 och arrangeras än i dag vart fjärde år. Loppet anses ha inspirerat både den moderna olympiaden och Tour de France. För att anmäla sig till PBP måste man först kvalificera sig genom att ha slutfört en hel brevet-serie (200K, 300K, 400K och 600K) under samma kalenderår som PBP-loppet körs. Det är den franska cykelklubben Audax Club Parisien (ACP) som arrangerar PBP. Samma klubb är också det officiella organ som sanktionerar brevet-lopp globalt. De godkänner brevet-loppen och utfärdar även medaljer till de deltagare som slutfört loppen vilket sker i samverkan med lokala ombud i respektive land. 

- I Sverige heter ombudet föreningen Randonneurs Sverige. De fattar även beslut om ACP-status för Västerbotten Brevet.

Skribent: VIF/SISU
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss