Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Mötesplats Stöcke - för idrott hela livet

2017-12-06 08:24
Allt startade för cirka två år sedan med två innebandymammors funderingar kring hur man går tillväga för att bygga en idrottshall. Målet: att skolbarnen i bygden slipper åka buss 40 minuter i veckan för att utöva skolidrott.
  • Uppdaterad: 2017-12-06 08:33

Att det inte finns någon bra handbok i ämnet - eller någon blogg, webbsida eller forum heller för den delen gjorde det hela lite svårare men också mycket mer intressant och utmanande. Och varför göra något “enkelt” om det i stället går att göra något bra? Så idag är ambitionsnivån högre och planen mycket större.

Vi frågar Magnus Mikaelsson som tillhör projektgruppen vad det ”göra något bra” innebär.

- Visionen är ett servicenav där privata, offentliga och ideella intressen samverkar för både bygdens och Umeås bästa. En fullstor idrottshall, en mindre multihall, gym, café, butik, kontorsplatser samt en kreativ och stimulerande utemiljö. Vi vill skapa en unik mötesplats baserad på de behov som finns i bygden.

Det känns väldigt naturligt att följdfrågan till Magnus blir hur jobbet har sett under de två åren.

- Hittills har vi lagt ned drygt 2 000 ideella timmar i projektet som går under namnet Mötesplats Stöcke. Timmar som nu verkligen börjar ge resultat. Det som för ett år sedan var lösa idéer, kluddiga skisser och mängder av frågetecken har numera blivit mycket mer konkret. Idéerna har blivit projektplaner, skisserna 3D-visualiseringar och frågetecknen, även om de finns kvar och tidvis blir fler, rätas ut i snabb takt. Tomt är säkrad, finansiering för en förstudie landad och engagemanget större än någonsin

Alla får påverka

Magnus fortsätter och berättar att de genom enkäter, workshops och samtal har tankar och förslag på allt från aktivitetsutbud till servicetyper. Materialet som samlats in har fått utgöra grund för arbetet. Delaktighet ser projektgruppen som avgörande för att det ska bli en hållbar lösning, alla som vill ska kunna vara med och påverka både innehåll och utformning. Tillgänglighet är verkligen ett ledord i hela projektet. Då vi säger att det ska vara en mötesplats för alla så menar vi verkligen för alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

Barnen engageras

Projektgruppen har nära dialog med både skola, föreningsliv och bygden i stort och försöker vara proaktiva på flera plan. Sedan i oktober hyr de fd Missionshuset i Stöcke där de redan nu dragit igång verksamhet av olika slag, många med fokus på rörlighet och hälsa. Gruppträningen är redan igång, barndansen startar i januari och många fler aktiviteter kommer att sjösättas under våren.

För att kunna nå de mellan 7 och 12 år engagerades tidigt skolan och där har responsen varit otroligt bra. Ett arbete är gjort tillsammans med elever från både Stöcke och Stöcksjö skolor där de fick rita sin bild av utomhusmiljön kring mötesplatsen.

Idrottslig mångfald

Det är fantastiskt att se alla kreativa idéer som kan komma fram när barn får göra saker på sina egna villkor med sina egna verktyg säger Magnus. Förutom de mer klassiska som fotboll, innebandy och volleyboll har de även lämnat förslag som klättervägg, kampsport och något som kanske inte alla klassar som idrott men som växer och blir allt större; e-sport. Vissa saker kommer sannolikt gå att förverkliga redan från start medan andra kanske blir svåra/dyra i alla fall i första läget. Det vi strävar efter då målet är att anläggningen ska vara hållbar ur alla perspektiv är att behovet måste finnas för att det ska vara angeläget att genomföra.

- Då vi själva inte är specialister på inkludering, ser vi till att kroka arm med organisationer och personer som har den kompetens vi söker. Vi har t ex tät dialog med Strömbäcks Folkhögskola som fått bra respons för integrationsarbetet de bedriver kopplat till SFI-utbildningen samt med Vän i Umeå som arbetar med ensamkommande. Vi arbetar också kontinuerligt med att utöka vårt kontaktnät för att hitta nyckelpersoner som kan bidra med både kunskap, idéer och input för att stärka oss på områden vi är svagare på.

Samhällsnytta på flera plan

Just nu pågår en förstudie i projektet, där de engagerade försöker hitta lösningar för allt som ska ingå i mötesplatsen. Projektgruppen betonar att de jobbar hållbart – inte bara ur ett miljöperspektiv utan också ekonomiskt och socialt för att det som skapas ska finnas kvar under lång tid.

I kan inte låta bli att fråga varifrån projektgruppen får sin drivkraft.

- Det som driver de flesta av oss framåt är den större visionen. Att få vara med och skapa något både för oss själva men faktiskt även för våra barn och barnbarn. En ny typ av mötesplats där det finns något för alla.

Magnus berättar om hur de tacklar utmaningen att ungdomar vill in till Umeå istället för att hänga i Stöcke. Projektgruppen är övertygade om att det går att skapa en attraktiv plats även om den inte ligger i centrum. Nyckeln som vi ser det är kombinationen av attraktiva funktioner, bredden på utbudet samt en lite tydligare profilerad nischverksamhet. Ur den senare aspekten är därför e-sport en mycket intressant pusselbit.

Vad ser ni för samhällsnytta i Mötesplats Stöcke?

- Det finns i dagsläget varken idrottshall, offentlig eller kommersiell service i upptagningsområdet så målet är att mötesplatsen kommer att tillföra samhällsnytta på flera olika plan. Genom att samla flera typer av serviceslag på en mindre yta skapas ett naturlitg flöde av människor och samtidigt kan samordning av resurser hjälpa till att hålla nere vissa typer av kostnader. Sammantaget gör detta att attraktiviteten stärks och förutsättningarna för att skapa långsiktigt hållbar samhällsservice ökar.

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 010-4765400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss