Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Projektet Hela spelaren stärker självkänslan i Skellefteå FF

2018-03-29 09:01

– Grundtanken är att om vi blir bättre människor, så tror vi att vi också blir bättre fotbollsspelare, säger Mattias Granström från Skellefteå FF om projektet Hela spelaren, som klubben genomför med spelare i åldern 12-17 år.
  • Skapad: 29 MAR 2018 09:01

Mattias Granström Skellefteå FF berättar att idén till Hela Spelaren kommer från ett annat projekt i Kalmar. Det projektet hette ”vi skjuter på debuten” och gällde ungdomars förhållningssätt till alkohol.

– Vi diskuterade detta och kom fram till att det gällde ju så mycket mer än bara alkohol därav ville vi ta ett större helhetsgrepp och beröra fler punkter än just alkohol. Samhället har idag förändrats och det som tidigare var självklart har mer blivit gråzoner. Många säger att ungdomars förhållningssätt förändrats men det är också mycket i vuxenvärlden som förändrats. Därför tyckte vi att behovet att jobba med viktiga frågor tillsammans med våra ungdomar var en väsentlig del i vår verksamhet.

– Tesen är väl att blir vi bättre människor så tror vi också att vi blir bättre fotbollsspelare. Vi tar upp ämnen som moral & etik, droger, förhållningssätt mellan killar och tjejer, utanförskap, mobbing, inkludering, ledarskap, machokultur etc. Handlar om att sätta en värdegrund med sunda värderingar.

Stärka självkänslan
Syftet med projektet är att stärka självkänslan. Att individer vågar säga ifrån när någon behandlas fel eller utsätts för kränkningar. Skellefteå FF vill skapa en värdegrund som är hållbar inte bara föreningen utan i hela samhället. Föreningen har som mål att spela elitfotboll men inser att det finns medlemmar som inte når det. Det känns därför viktigt för föreningen att ha rätt perspektiv och jobbar med alla spelarna.

– Det handlar om att skapa POSITIVA förebilder. Många säger att det behövs mer poliser vilket det kanske gör men vi tror att skapa positiva och goda förebilder är ännu viktigare och hjälper samhället i stort.

Målgruppen är deltagare i Skellefteå FF´s akademiverksamhet.  Deltagarna är från 12 år till 17. I åldersgruppen 12 - 16 år kommer deltagarna från andra föreningar runt om i kommunen. Föreningen har även startat en aktivitet för de äldre deltagarna 16 - 17 år som tillsammans med Sunnanå SK tjejer i motsvarande ålder. De planerar att göra en musikal där Västerbottens Teatern finns med.

Mattias Granström berättar att de i förlängningen hoppas kunna sprida projektet både inom kommunen som utanför.

– Vår omvärld förändras. Tidigare beteende och värderingar håller på suddas ut. Tekniken har gjort att intrycken och flexibiliteteten av vad som är rätt och fel suddats ut en aning. Tiden tillsammans med vuxna människor blir allt mindre för våra barn och vi tror att tidigare ganska självklara gränser suddats ut. Samhället måste lära anpassa sig till förändrat beteenden. Idrotten fostrar men vi måste nog ta ett större ansvar.

– Hittills har vi bara hört positiva återkopplingar från föräldrarna.. Vi kommer i slutet av året försöka involvera föräldrarna mer.

Ödmjuka spelare
Mattias Granström säger att han ser förändring hos spelarna att de blir mer ödmjuka. Deltagarna får en bättre självkänsla, sund & bra värdegrund och ett livslångt intresse för motion. Förhoppningsvis kommer man tidigare bli en reflekterande individ som kan ta lärdom av sin egna utveckling.

Föreningen jobbar med delaktighet och har en referensgrupp för att kontrollera om de gör rätt saker.
Tanken är att ta upp ämnen som är en naturlig del utifrån den ålder man befinner sig i. Det kan t ex vara mobbing som uppenbarar sig vid skolstarten. Eller vad en god förlorare är respektive vinnare.

När vi frågar Mattias om han mött något motstånd kommer svaret snabbt.

– Vi har inte mött något motstånd ännu men det klart att engagemanget varierar mellan deltagarna. Prövningen kommer väl nu genom den musikal som vi jobbar med.

– Det gället att peppa och stötta. Visa intresse och ett eget engagemang som förhoppningsvis smittar av sig. Det gäller att vara en positiv förebild.

Projektet ”hela spelaren” är upplagd på lite olika sätt. Jobbet med musikalen tar drygt 1 timme i veckan. Sedan finns tillfällen att jobba med sin individuella utvecklingsplan. Det finns även föreläsningar och vissa moment sker innan träningen. Krockar det eller om Mattias ser att det börjar bli för mycket får deltagaren möjlighet att hoppa över t ex en träning.

– Tanken är att det ska implementeras i föreningen som en naturlig del hos oss säger Mattias. Man ska ju vara med så länge man är deltagare i vår verksamhet.

----

Detta projekt är finansierat av Idrottslyftet.

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss