Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Sinus utvecklar snöskotersporten

2018-11-21 15:47

Svemo beslöt under hösten 2017, att tillsammans med Distriktsidrottsförbunden (DF/SISU) i Norr- och Västerbotten starta ett tillväxtprojekt för att öka antalet klubbar, förare och medlemmar i snöskotersporten. Projektet Svemo INovativ Utveckling Snöskoter (Sinus) drog igång i februari och vi är nyfikna på vad som hänt sedan dess.
  • Uppdaterad: 21 NOV 2018 15:47

Lisbet Olofsson, idrottskonsulent Snöskoter berättar hennes egen bild av processen.

– Starten gick i februari 2018. Vi gick hårt ut i början med att besöka Svemoföreningar för att få en uppfattning om vad deras utmaningar och behov är. Jag värderade inte, gav inga råd utan frågade hur de skulle vilja ha det. När jag besökte olika orter i länets södra delar kändes det lika angeläget att träffa skoterföreningar som inte är Svemoanslutna för att få veta vilka uppfattningar och utmaningar de har.

Lisbet berättar att insamlandet av hur föreningar upplevde förbundet Svemo blev grunden till flera olika förslag till åtgärder. Det fanns två olika riktningar där den ena handlade om att förändra attityden gentemot Svemo och den andra om att förenkla träning och tävling så även den mindre byaföreningen kan träna/tävla utan att få ekonomiska svårigheter. Då pratar vi om olika tillstånd, licenser som besiktningar av banor.

Barnskoter och samverkan med Parasport

– Här började vi jobba med olika inriktningar, bortsett från våra föreningsbesök. Marino Carlsson, Idrottskonsulent Sinus Lycksele, började se över reglementet för veteranskotrar. Eftersom han i många år arrangerat olika veteranskotertävlingar som stått utanför Svemo kände han att det var dags att gifta ihop dem. Anna-Carin Karlsson, Idrottskonsulent Sinus Norrbotten, tog tag i träningsförfarandet när det gäller barn och barnskotrar med ledarledda träningar men även att locka in fler kvinnor i sporten. Hon har startat ett enormt spännande samarbete med Parasporten som även fått medel från RF, säger Lisbet.

– Jag valde att sträcka mig utanför Svemo för att locka in fler medlemmar – de som har förarbevis på skoter samt registrerad skoter. Jag har skaffat mig bra grundinformation från andra för att få indikationer på att vi är på rätt väg, fortsätter Lisbet.

Förslagen landade hos Svemos styrelse, som sedan tog beslut om vilken riktning och vad Sinus ska göra. Svemo, ett förbund med tydlig inriktning på träning och tävling behöver tid på sig att processa, fundera, blöta och stöta och mogna i de förslag som i vissa fall hamnade långt utanför deras trygghetszon. Men med målet om livslångt idrottande som stöd påbörjade de en förflyttning.

– I början var vi frustrerade, säger Lisbet. Vi upplevde att vi inte fick svar på våra frågor, visste inte om vi skulle köra på eller invänta vissa beslut. Men vad vi fort glömde i början var att vi jobbade med både ett förbund i ett utvecklingsskede samt med ideella krafter. De behöver få tid på sig att fundera, ta de rätta besluten och att sjösätta/påbörja de förslag som vi gett. Det finns hinder som vi inte direkt kan påverka.

Watercross – snöskoter på vatten
I juli, under motorveckan träffades de alla igen. Delar av Svemos styrelse, Svemos kansli, Snöskotersektionen och Sinus. Tanken var att låta alla berörda få ta del av snöskotersporten Watercross. Vilket inte får förväxlas med vattenskoter, utan handlar om att köra snöskoter på vatten. En sport som ökar och som lockar mycket publik. Syftet med träffen från Sinus sida var att få Svemo att ta in watercross som en gren. Under mötet fick Åke Fredriksson, Svemo i uppdrag att skriva en motion till Svemos styrelsemöte i augusti.

– Som vi väntade på beslutet, säger Lisbet. Vi visste inte riktigt vad motionen innehöll, om vi fick med de bitar som vi verkligen ansåg vara viktiga och hur beslutet skulle tas. Även om vi utifrån föreningarnas upplevelse, deras tyckanden samt våra, jobbat fram bra förslag. Vi såg det möjligt att genomföra olika ändringar, men det finns hinder i form av att motorsport är klassad som den farligaste sporten och kräver stor säkerhet som är ekonomiskt betungade för föreningen.

När styrelseprotokollet kom blev vi först lite stumma, lite fundersam och försökte tolka det på olika sätt. När vår projektledare Mikael Eriksson, SISU Idrottsutbildarna, läste det sken han upp och gratulerade oss alla till att väl genomfört jobb. Att ett förbund har tagit några strategiska beslut som påverkar snöskotersporten i rätt riktning.

– Så i dagsläget fortsätter vi  med föreningsbesöken säger Lisbet.

Svemo School
Marino skriver reglementet för watercross som blir en ny gren i Svemo. Han dammar av och ser även över Isoval, en gammal snöskotergren som funnits förr. Anna-Carin jobbar mycket praktiskt, överför teori till fysiska träningstillfällen för att se över utvecklingsmöjligheter och justera redan befintliga utbildningar. Det rör sig om att köra lössnö, träna barn och ungdomar men arrangerar även en servicekurs för kvinnor i vinter. Hon jobbar även med uppstart av samarbetet med parasporten.

– Jag jobbar med att ta fram (arbetsnamn Svemo School), en utbildning som handlar om att lära skoterförare att planera för säkrare körning. Den gör jag tillsammans med SNOFED (som utfärdar förarbevis) och Svemo. Den utbildningen finns inte idag men ger den som sedan vill prova att köra på bana den möjligheten, säger Lisbet.

– Svemo centralt jobbar vidare med våra förslag kombinerat med deras kunskap om enklare träningsformer, tillfällig licens och medlemskap.

– Nu när du frågar och jag får tänka efter inser jag att vi hunnit otroligt mycket på dessa nio månader. Själv ser man inte de små stegen som leder oss i rätt riktning utan fastnar vid det som inte just nu är möjligt att genomföra, avslutar Lisbet.

Skribent: Peter Hållsten

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss