Hoppa till sidans innehåll

Västernorrlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorrland. Vårt uppdrag är att företräda, stödja och leda idrottsrörelsen i distriktet i gemensamma frågor.
Vår värdegrund är: rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang.

Lobben – utbildning och ledarskap

  • Uppdaterad: 15 JAN 2018 08:50

Lobben är en inkluderingssatsning med flera vinnare. Asylsökande kvinnor och män från 18 år och uppåt, får möjlighet att stärka sig själva och sitt ledarskap med hjälp av idrottens ledarutbildningar. De får lära känna en idrottsförening och på ett naturligt sätt kliva in i idrottsrörelsen.

Lobben är ett framgångsrikt samarbete mellan idrottsföreningarna och idrottsförbunden i Västernorrland, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen. Under sex månader får deltagarna varva föreningslivet med idrottens ledarskapsutbildningar. Utbildningsdagarna (1–2 dagar per vecka) omfattar förutom ledarskap även värdegrundsarbete, jämställdhet och personlig utveckling.

Deltagarna ska få möjlighet till en meningsfull fritid, som i sin tur kan leda till en fördel för språkinlärning, ökad självkänsla, ökat självförtroende, skapa nya kontakter och därmed lättare etablera sig i det svenska samhället.

Förväntade mervärden är att deltagarna upplever ett ökat välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt. Lobben vill erbjuda meningsfulla dagar där deltagarna får aktivera sig, ingå i ett sammanhang och bryta den tristess som kan finnas vid väntan på uppehållstillstånd.

Några av målen i Lobben – utbildning och ledarskap är:

Projektet startade i september 2017 och pågår under två år. Det finansieras av de tre idrottsförbunden och har erhållit stöd om drygt 4,5 miljoner från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF.

Idrottsorganisationerna har samverkat i en pilotstudie via Tillväxtverket. Där har metoden testats med mycket goda resultat.

Vid intresse, kontakta:

Jonas Lindgren 
Projektledare, Lobben
Tel. 072-451 90 12
This is a mailto link

Peter Kallin
Projektledare, Lobben
Tel: 072-451 90 28
This is a mailto link

Skribent: Ellinor Sundin
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västernorrlands Idrottsförbund
Nordichallen, Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:Tel: 0104764900
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss