Hoppa till sidans innehåll

Västernorrlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorrland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.
Vår värdegrund är: rätten att vara med, kompetens, trovärdighet, engagemang.

Idrotten i Västernorrland inkluderar nyanlända

2017-10-31 10:26
Västernorrlands idrottsförbund har sedan hösten 2015 haft möjligheten att ge riktade bidrag till föreningar som gör insatser för att inkludera nyanlända. Satsningen håller på till och med 2018, för att sedan gå in en ny fas.
  • Uppdaterad: 2017-10-31 10:26

Integrationsmedlen ger föreningarna möjlighet att knyta till sig fler idrottande medlemmar och ledare samtidigt som föreningarnas insatser kan bidra till att nyanlända snabbare känner sig inkluderade i det svenska samhället.

- Detta sker genom att nyanlända får ett större socialt nätverk och regelbundet får träning i det svenska språket, förklarar Håkan Melker, integrationskoordinator hos Västernorrlands Idrottsförbund. Genom deltagande i föreningsliv får många flyktingar en meningsfull vardag som förbättrar såväl den fysiska som psykiska hälsan.

Föreningsengagemang
I Västernorrland har 54 olika föreningsinsatser beviljats stöd under 2016, där några föreningar sökt bidrag för flera insatser. Totalt har 44 föreningar spridda på 22 olika idrotter tagit del av 1 272 100 kr. Alla länets kommuner har haft föreningar som tagit del av medlen.

-Vi har haft ett mycket bra engagemang hittills från många olika idrottsföreningar, berättar Håkan Melker.

Förutom direkta stöd till idrottsföreningar har också Västernorrlands Idrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomfört egna insatser.

 - Ett exempel är utbildningen Ledarskap i svensk idrott, som vi genomförde för första gången under hösten och vintern 2016, berättar Håkan Melker. Utbildningen är en introduktion i svensk idrott och innehåller bland annat: Svensk idrotts värdegrund, ledarskap, jämställdhet, träningslära, kostlära och även ledarskap i praktiken hos idrottsförening, med en mentor som stöd. Tio nyanlända ungdomar deltog i utbildningen och flera av dem har idag ledaruppdrag i förening.

Samarbete med andra
Västernorrlands Idrottsförbund har också lagt mycket tid på att samverka med andra aktörer i integrationsfrågor.

- En framgångsfaktor är bland annat vårt goda samarbete med Länsstyrelsen, kommunerna och Arbetsförmedlingen, enligt Håkan Melker.

Många olika organisationer och myndigheter arbetar med integrationsfrågor och hos Västernorrlands Idrottsförbund anser vi att samverkan kan uträtta mer för länets asylsökande och nyanlända än om varje aktör jobbar för sig själv.

Utmaningar framåt
Av de 3495 personer som har deltagit i föreningarnas aktiviteter har ca 30% varit tjejer/kvinnor.

- Idrotten har generellt svårare att nå nyanlända tjejer och vuxna, vilket är något vi måste jobba vidare med inom idrottsrörelsen för att förändra. Ofta handlar det om att förändra normen. I många flyktingars hemländer har det inte varit tillåtet för kvinnor att idrotta. Vi behöver förebilder både som ledare och aktiva, som visar vägen. Det är också viktigt att visa upp föreningar som goda exempel när de lyckas utveckla sin förening till en levande och inspirerande plats för idrott, mångfald och jämlikhet.

Många föreningar har precis startat en resa i sitt inkluderingsarbete, men har inte kommit i mål än. Det handlar en hel del om att anpassa sin förenings verksamhet för att bli mer inkluderande och om att gå från projekt till ordinarie verksamhet.

Inkluderings begreppet
Under Riksidrottsmötet i Karlstad, 19-21 maj 2017, beslutade idrottsrörelsen om en ny inriktning kallad strategi 2025 – en gemensam vision för framtidens idrott. I den nya strategin ingår fem utvecklingsresor, och en av dem är ”Inkluderande idrott för alla”.

– När vi inom idrottsrörelsen pratar inkludering gäller det inte bara integrationsfrågan, det är viktigt att poängtera. Inkludering handlar om att nå alla de grupper som i dag, av olika anled­ningar, står utanför idrottsrörelsen. Alla ska känna sig hemma i en idrott som är bättre anpassad för människors olika förutsättningar, säger Håkan Melker.

Fakta integrationsstöd från Västernorrlands Idrottsförbund 2016:

  • Antal projekt/insatser: 54
  • Antal föreningar som tagit del av stödet: 44
  • Antal olika idrotter: 22
  • Deltagande kommuner: 7 av 7
  • Totalt beviljade medel: 1 272 100 kr
  • Totalt antal unika deltagare: 3495 personer (2971 barn/ungdomar)
Skribent: Håkan Melker
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västernorrlands Idrottsförbund
Nordichallen, Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:Tel: 010-476 49 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss