Hoppa till sidans innehåll

Västernorrlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorrland. Vårt uppdrag är att företräda, stödja och leda idrottsrörelsen i distriktet i gemensamma frågor.
Vår värdegrund är: rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang.

Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

Sök stöd för att utveckla din förening

Vill din idrottsförening vidareutveckla sin verksamhet så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten? Idrottslyftet är medel som föreningen kan erhålla för att utveckla sin verksamhet i linje med den strategiska inriktning som Svensk idrott tagit beslut om (Strategi 2025).
  • Uppdaterad: 17 MAJ 2017 13:28

Idrottslyftet 2017
Via den nya applikationen Idrottsmedel kan idrottsföreningar söka medel från Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Via Idrottslyftet Tillgänglighet (anläggning) kan föreningar söka medel för:
‒        Energi- och miljöprojekt
‒        Stöd till nya aktivitetsytor (mindre projekt)
‒        Stöd till renovering
‒        Stöd till säkerhetsprojekt

Dessa medel kan föreningen inte söka via applikationen utan det görs i dialog med en idrottskonsulent.

Via Idrottslyftet - Idrottsövergripande insatser kan föreningen få stöd för utvecklingsarbeten i linje med idrottens Strategi 2025 för att få barn- och ungdomar att idrotta i föreningen hela livet.
Det kan exempelvis vara utvecklingsarbeten eller föreningsutbildningar.

Via Idrottslyftet – SF-specifika insatser kan föreningen få stöd för utvecklingsarbeten i linje med idrottens Strategi 2025 utifrån det fokus som respektive Specialidrottsförbund ser som utmaning för att utveckla idrotten i linje med Strategi 2015.

Verksamheten ska följa Riksidrottsförbundets (RF) anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Ansökan sker genom att föreningen kontaktar en idrottskonsulent. Den förening som vill ta del av Idrottslyftsmedlen måste genomföra en kväll tillsammans med en idrottskonsulent för att arbeta med Anvisningar för barn- och ungdomsidrott. 

Se även hur ditt Specialidrottsförbund (SF) valt att fokusera på Idrottslyftet via respektive SF:s hemsida. Alternativt kontakta kontaktpersonen på ditt SF. 


Idrottslyftet ska vara ett verktyg för att utveckla föreningens ordinarie verksamhet

Idrottslyftet är medel som föreningen kan få för att utveckla föreningens verksamhet och göra den ännu bättre. Stödet har från 2017 fått en starkare koppling till det strategiarbete som just nu pågår inom svensk idrott. Verksamheten ska följa Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och idrottens idédokument Idrotten Vill. Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund. 

Relaterade länkar
Strategi 2025

RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott

Idrottens idédokument Idrotten Vill

Postadress:Västernorrlands Idrottsförbund
Nordichallen, Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:Tel: 0104764900
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss