Hoppa till sidans innehåll

Västernorrlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorrland. Vårt uppdrag är att företräda, stödja och leda idrottsrörelsen i distriktet i gemensamma frågor.
Vår värdegrund är: rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang.

Sundsvalls föreningsliv ska bli tryggare

Media hälsas välkommen till Tryggare föreningsliv, det tredje och sista utbildningstillfället.
  • Uppdaterad: 17 MAR 2015 12:42

Ingen ska behöva bli mobbad eller diskriminerad i föreningslivet i Sundsvall. För att förebygga detta erbjuder Sundsvalls kommun i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Rädda Barnen en utbildning till alla ideella föreningar.

I arbetet ingår att ta fram en konkret handlingsplan som ger alla som är engagerade i föreningen beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. Syftet är att barn, föräldrar och ledare ska känna till handlingsplanen och ha den som ett levande dokument i föreningen.

Giffarna nöjda

– Det har varit jättebra upplägg och ett angeläget ämne att arbeta med. Vi behöver förankra det mer i föreningen men det har varit positivt att få träffa flera från oss som jag inte har kontakt med annars, säger Tomas Jonsson, ungdomsledare i GIF Sundsvall.

9 av 10 barn har någon gång varit med i en idrottsförening och de allra flesta upplever sitt idrottande som något positivt. Men precis som i skolan förekommer mobbing, utslagning och utanförskap.

– Det stärker föreningen att arbeta med trygghetsfrågorna. Vi har skapat mer delaktighet bland de aktiva i föreningen genom att fråga dem vad de tycker. Det har även varit positivt att träffa andra föreningar som inte håller på med idrott. Vi har hittat flera intressanta samverkansparter för framtida projekt och det var inget vi hade räknat med innan, säger Tomas Jonsson.

Utbildning Tryggare föreningsliv består av tre träffar som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och Idrotten vill (idrottsrörelsens idéprogram).

Deltagarna har diskuterat aktiviteter för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Slutligen har de gjort den viktiga åtgärdstrappan. En åtgärdstrappa handlar om hur föreningen ska hantera och agera om en ledare, föräldrar eller barn har ett beteende som bidrar till mobbning, kränkningar eller diskriminering.

Intresset större än väntat

– Det här upplägget har vi arbetat med i två andra kommuner i länet, säger Lena Andersson, idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna. Där har kommunerna ställt krav på föreningarna att de ska delta för att få bidrag. I Sundsvall är deltagandet frivilligt. Vi är positivt överraskade över uppslutningen. Många föreningar har deltagit i utbildningen, i flera fall med tre till sex representanter. Det är bra och visar hur angelägna dessa frågor är.

Den tredje och sista träffen är tisdag och onsdag, 17 och 18 februari. Då ska handlingsplanerna färdigställas och föreningarna ska diskutera hur de ska hålla det viktiga arbetet levande.

Tid: Tisdag och onsdag den 17 och 18 februari klockan 18.00-21.00.
Plats: Elite Hotel Knaust

Media är välkomna att delta vid träffen och intervjua idrottsföreningar, SISU Idrottsutbildarna, Rädda Barnen och Sundsvalls kommun.

För mer information kontakta:
Lena Andersson, idrottskonsulent, SISU Idrottsutbildarna.
Telefon: 010-476 48 70, e-post: This is a mailto link

Helene Olsson, projektledare High Five, Rädda Barnen.
Telefon: 08-698 92 68, e-post: This is a mailto link 

Anna Årblom Granbo, handläggare,
Föreningsbyrån, Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 12 15, e-post: This is a mailto linkSkribent: Karin Sundquist
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västernorrlands Idrottsförbund
Nordichallen, Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:Tel: 0104764900
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss