Hoppa till sidans innehåll

Västmanlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västmanland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Utmärkelser och jubileumsdiplom

  • Uppdaterad: 28 JUN 2017 15:52

Regler för utdelning av utmärkelser

Förtjänstplakett - Tilldelas som regel ansluten organisation i brons vid 25-, i silver vid 50-årsjubileum, i guld vid 75-årsjubileum samt monterad guld vid l00-årsjubileum. Förtjänstplakett kan även tilldelas idrottsledare eller idrottsorganisation utom distriktet, eller enskild person eller organisation, som utan att vara knuten till idrottsrörelsen, givit den västmanländska idrotten värdefullt stöd och därför anses böra ihågkommas. Västmanlands Idrottsförbunds styrelse beslutar om utdelning av högsta valör av förtjänstplakett, i övrigt av handläggare på kansliet.

Förtjänsttecken i silver - Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken under minst 10 år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för västmanländsk idrott. Handläggare på Västmanlands Idrottsförbunds kansli beslutar om utdelning av förtjänsttecken i silver.

Förtjänsttecken i guld - Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken under minst 15 år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för västmanländsk idrott. Handläggare på Västmanlands Idrottsförbunds kansli beslutar om utdelning av förtjänsttecken i guld.

Förtjänstmedalj i silver - Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken i princip tidigare uppfyllt fordringarna för förtjänsttecknet i guld, samt därefter på ett förtjänstfullt sätt under ytterligare minst 10 år (sammanlagt 25 år) arbetat för den västmanländska idrottens utveckling och förkovran. Handläggare på Västmanlands Idrottsförbunds kansli beslutar om utdelning av förtjänstmedalj i silver.

Förtjänstmedalj i guld - Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken i
princip tidigare uppfyllt fordringarna för förtjänsttecknet i guld, samt
därefter på ett förtjänstfullt sätt under ytterligare minst 15 år (sammanlagt
30 år) arbetat för den västmanländska idrottens utveckling och förkovran, varav
minst 5 år inom SDF:s ledning. Västmanlands Idrottsförbunds styrelse kan
dessutom i undantagsfall tilldela ledare som under lång tid gjort betydande
insatser för idrotten i Västmanland förtjänstmedalj i guld, utan att alla kriterier
har uppfyllts. 
 Innehavare av förtjänstmedalj i guld skall
erhålla legitimationskort, vilket berättigar till fritt inträde, med de
inskränkningar som fastställts i Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, till av
Västmanlands Idrottsförbund och till detta anslutna organisationer anordnade
tävlingar och uppvisningar i idrott. Västmanlands
Idrottsförbunds styrelse beslutar om utdelning av förtjänstmedalj i guld.

Ansökan

Ansökan om utmärkelser görs av respektive förening eller SDF på fastställt formulär och skall vara förbundskansliet tillhanda senast två månader före utdelningsdatum. Formuläret rekvireras från förbundskansliet här på webben.

Västmanlands Idrottsförbunds styrelse beslutar om utmärkelserna.

Ansökan insändes till Västmanlands Idrottsförbund, Pontus Widéns väg 18, Västerås.

 

Jubileumsdiplom från RF

Föreningar och SDF som firar 50-, 75- och 100-årsjubileum har möjlighet att söka Jubileumsdiplom från Riksidrottsförbundet. Skicka ett mail till This is a mailto link med uppgifter om föreningens namn och dess bildande. Skicka detta i god tid senast 1 månad innan jubileet.

Skribent: Anette Fransson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Aila Johansson

Västmanlands Idrottsförbund
010-476 48 07
This is a mailto link

Postadress:Västmanlands Idrottsförbund
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Kontakt:Tel: +46104764800
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss