Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Idrottens finansiering

"Den svenska idrotten blomstrar på grund av engagemanget hos ideella ledare. Dessutom har samhället valt att aktivt stöda idrotten."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ideellt arbete gör idrotten

Den svenska idrotten blomstrar tack vare engagemanget hos våra ideella ledare. Dessutom har samhället valt att aktivt stöda idrotten.
  • Uppdaterad: 14 MAR 2018 13:18

Som en av Sveriges största folkrörelser med verksamhet i hela landet utvecklar, stöttar och fostrar vi många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

Studier visar att idrotten efter familjen och skolan är den viktigaste miljön för många barn och ungdomar under uppväxtåren. Vi har tagit och vill ta ett stort ansvar för att skapa starka individer och ett varmt och inkluderande samhälle. Vi vill bidra till att minska hälsoklyftorna genom att fler rör sig mer tillsammans. Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle.

Vår ryggrad är de 800 000 ledarna varav den stora majoriteten är ideella. Om de skulle avlönas för den tid de lägger ner med en fritidsledarlön skulle det kosta samhället 20 miljarder kronor. Detta är långt ifrån vad stat, landsting/region och kommun stöttar idrottsrörelsen med.

Ett stabilt och långsiktigt basstöd till idrottsrörelsen gör att vi kan behålla den omfattande föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets kommuner där vi möter 145 000 barn och ungdomar varje dag året om. Den vardagliga verksamheten där våra barn, ungdomar och vuxna får glädje och gemenskap formar varje idrottsförening bäst själv. Därför är det viktigt att statens, kommunernas och landstingens/regionernas stöd öronmärks och kravställs i så liten utsträckning som möjligt.

Utöver det behövs särskilda satsningar för att utveckla de prioriterade områdena för att skapa en idrott för alla – hela livet. RF/SISU vill bidra till folkhälsa och integration genom föreningsidrotten. Ett ökat stöd innebär att idrottsrörelsen har större möjligheter att arbeta mot de gemensamma målen 2025 där livslång idrott i förening är den stora riktningsförändringen.

RF anser att:

Den långsiktiga utvecklingen av det offentliga stödet ska följa svensk idrotts ambition om livslång idrott i förening för alla 2025. Synen på idrottsrörelsens självständighet och kompetens är viktig att bevara.

RF vill att:

  • Det statliga, regionala och kommunala stödet till idrottsrörelsen kraftigt stärks för att möjliggöra utveckling av idrott för alla under hela livet.
  • Det statliga ekonomiska stödet till idrottsrörelsen 2022 uppgår till minst 2 100 miljoner kronor. 
  • Idrottsrörelsen själv beslutar hur det statliga, regionala och kommunala stödet används. 
  • Det stöd som idrottsrörelsen fått för att stärka arbetet med etablering av nyanlända och arbetet i segregerade områden blir en del av det ordinarie anslaget.

Kontakt

Mattias Hjelmberg

Idrottspolitik
08-699 61 54
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss