Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Riksdagspartierna svarar på idrottens fråga om idrott för äldre

Idrottsrörelsen vill att idrotten ska få stöd för att utveckla föreningsidrott för äldre (+65). Men är riksdagspartierna intresserade av att möjliggöra för idrottsrörelsen att utveckla det livslånga idrottandet genom ett statligt stöd? Svaren hittar du här i Riksidrottsförbundets enkät. Frågan ställdes till samtliga 8 riksdagspartier. Samtliga förutom Sverigedemokraterna svarade.
  • Uppdaterad: 26 MAJ 2018 12:07
Anläggningar

Vänsterpartiet (V)

 

Vet ej. Äldre är en grupp som ofta förbises när det gäller idrott varför vi vill uppmärksamma denna fråga extra. Ett välkänt faktum är att äldre som tränar aktivt på olika sätt också mår bättre, är rörligare, har bättre balans och samtidigt på ett tryggt och positivt sätt kan skapa och behålla sociala kontakter. Träningen kan leda till minskade fallolyckor och dylikt samtidigt som det ökar livskvaliteten i stort.  Simhallar och andra idrottsanläggningar behöver vara anpassade så att de är tillgängliga även för dem som är mindre rörliga. Många pensionärsorganisationer samverkar med kommersiella gymkedjor för att ge sina medlemmar bra möjligheter för träning. Det är bra men det räcker inte, särskilt inte för pensionärer med låga inkomster. Vi anser därför att det bör finnas en strategi i alla kommuner för att ge äldre rätt och möjlighet till idrott. Att även tillskjuta medel till idrotten för att utveckla föreningsidrott för äldre ser vi som något positivt men vi har ännu inte tagit ställning till om och i så fall hur mycket ytterligare medel som bör skjutas till. 

Liberalerna (L)

Vi är spontant positiva till idén. Fysisk aktivitet ger bättre hälsa, ökad självständighet och större livsglädje i alla skeden av livet. I första hand bör det ske genom att formulera nya mål för statens stöd till idrotten. Det är rimligt att nya mål förenas med ökat stöd, men det måste avgöras mot budgeten som helhet.

Miljöpartiet (MP)

Ja. Det är viktigt att alla grupper i samhället idrottar och det gäller även äldre över 65 år. Om vi kan få fler äldre att på olika nivåer idrotta så kommer hälsan och välbefinnandet i denna grupp öka. Det bör vara inkluderat i ordinarie stödet, men vi är inte främmande för att även riktade insatser kan bli nödvändiga.

Centerpartiet (C)

Vet ej. Vi vill se det i ett bredare perspektiv där fler som skulle ha stor nytta och glädje ingår, som exempelvis personer med någon form av funktionsnedsättning. 

Socialdemokraterna (S) 

Ja. Idrott för äldre bli en allt viktigare fråga, inte minst för att medellivslängden ökar och allt fler inser vikten av fysisk träning för att bibehålla hälsan långt upp i åldrarna. Har inte tagit ställning till om det ska vara utöver nuvarande stöd.
Den 22 maj presenterade (S) ett vallöfte om ett särskilt stöd till idrott för äldre med 20 mkr.

Kristdemokraterna (KD)

Ja. Kristdemokraterna vill ha en bred översyn av det offentligas stöd till och främjande av hälsorelaterad aktivitet och friskvård. En sådan översyn bör särskilt uppmärksamma äldres och barns möjligheter till rörelse och motion. En fråga som särskilt bör belysas är subventionerade friskvårdsförmåner och andra avdrag.

Moderaterna (M)

Ja! Alliansregeringen lyfte frågor om kulturen och idrottens betydelse för hälsan. Detta är ett arbete som avstannat helt under nuvarande regering. Alla människor mår bra av fysisk aktivitet. Detta gäller inte minst människor som kommit upp i åren. Moderaterna ser stora möjligheter att ta tillvara idrotten för att öka äldres välbefinnande. Om vi får väljarnas förtroende att bilda regering efter valet avser vi att ta initiativ för ett fördjupat samarbete med idrottsrörelsen i stort kring de äldres hälsa.

Idrottslyftet var en stor satsning från alliansregeringen som innebär att 550 miljoner kronor årligen satsas för att stimulera idrotten att nå fler och bryta befintliga strukturer. Det har dock i allt väsentligt varit inriktat mot barn och ungdomar. Därför har vi föreslagit att det inom ramen för Idrottslyftet bör skapas ett äldrelyft i syfte att stimulera föreningar att ge även äldre människor möjlighet att utöva organiserad idrott.

 

Skribent: Tina Sahlén
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss