Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Etnisk/kulturell bakgrund

Etnisk och kulturell mångfald handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Riksidrottsförbundet står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • Skapad: 14 MAJ 2013 15:23

Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten. Idrotten ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

De senaste åren har RF publicerat tre FoU-rapporter med etnicitet som analytisk grund: "Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010", "Vilka är idrottens makthavare?" samt "Etnisk mångfald inom svensk elitidrott".

Kortfattat visar undersökningarna att tjejer som är födda utanför Europa är den som i minst utsträckning är med i idrotten, invandrare är underrepresenterade både som tränare och förtroendevalda samt att det tycks som att det inom vissa idrotter fortfarande finns ett glastak för invandrare att nå landslag som seniorer.

Arbetet med etnisk och kulturell mångfald och mångfald i allmänhet kan ibland hamna snett då det utgår från ett välment vi och dem-perspektiv, där de (invandrarna) ska ”försvenskas” och bli som oss (svenskarna) genom att förstå vår idrott och anamma den idrottskultur som finns. Då skapas en hierarkisk ordning där de som integrerar är överordnade de som integreras.

Nyckeln i arbetet är att betrakta etnisk mångfald som en positiv kraft till utveckling där en heterogen arbetsgrupp har en bredare erfarenhetsbas, vilket gör att den kan möta verksamheten utifrån fler perspektiv.

Det innebär i förlängningen att representation i sig inte är en garant för god integration. Integration uppstår när delaktighet och inflytande skapas.

För idrotten är etnisk mångfald viktigt utifrån främst två perspektiv.

Den demokratiska principen om allas rätt att vara med och vara delaktiga är vägledande. Att delta i drott bygger på intresse och lust – och de som delar detta intresse ska ha möjligheter att delta och utveckla idrotten. Sverige har en etnisk mångfald i befolkningen som borde avspeglas inom idrotten och på alla nivåer inom idrotten. När idrotten lever upp till den demokratiska principen i alla lägen står den för samhällsnytta i och med dess universella språk och möjlighet att ge samanhang.

För att idrotten behöver både ledare och aktiva. Det är oklokt att inte inkludera den kompetens och resurs som finns bland de människor som av olika anledningar inte deltar i idrotten på det sätt som de skulle kunna och vilja. Idrotten behöver lämna tänket om integrering – där några integreras i andras verksamhet – och istället betona ömsesidig delaktighet. Detta innebär att människor, oavsett ursprung och bakgrund ska kunna delta i att utöva, leda och utveckla idrotten i Sverige.

Idrottsrörelsen kan spela en roll när människor som flyttar till Sverige ska lära känna sitt nya land. Därför har RF tagit fram en introduktion till idrottsrörelsen på olika språk: Idrott - en bra start i livet.

Material hos SISU

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss