Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Funktionsnedsättning

  • Uppdaterad: 11 JUN 2018 16:16

Under 2001 bedrev Riksidrottsförbundet (RF) ett projekt kallat "Idrottsresurser på lika villkor" Det handlar bland annat om hur människor med funktionsnedsättning kan ta del av dessa resurser.

Ett viktigt led i det arbetet har varit att undersöka vilka fysiska aktiviteter olika grupper idag faktiskt utövar, vad de skulle vilja göra och vad som eventuellt hindrar dem från att göra det de vill.

Inom projektet har en pilotstudie om funktionsnedsättning gjorts där man försöker svara på frågorna ovan.

Möjligheten till fysisk aktivitet och motion - lika för alla? 

Begrepp

Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln ”people first”. 

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med en funktionsnedsättning. Om vi ska beskriva om nån enstaka av våra tre målgrupper så benämns de: idrottare med synnedsättning, idrottare med rörelsenedsättning eller idrottare med utvecklingsstörning. När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen. Mer ingående betyder detta att:

Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synskada samt utvecklingsstörning. (Begreppet funktionsvariation är visserligen på frammarsch bland vissa, men är i dagsläget inte primärt)

Funktionshinder

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift.

Vi använder oss av språkbruket ”people first language”:

Vi säger personer/idrottare med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.

Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning?

Vi använder begreppet utvecklingsstörning, eftersom det är vad FUB ( intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) och myndigheter använder. Det finns dock andra ord som används istället för ordet utvecklingsstörning, exempel på dessa är:

  • intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder
  • kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder
  • mental retardation är något som ibland står i medicinska papper

Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord används inte längre. 

Idrottare som tävlar inom Special Olympics både nationellt och internationellt ska ha en utvecklingsstörning.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar vi svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är den sammanfattande beteckningen för diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD,  autismspektrum tillstånd (ASD), Tourettes, språkstörning och dyslexi. Funktionsnedsättningarna är närbesläktade och kan överlappa varandra.

Varje individ är unik och det som är en utmaning för en person kan vara enkelt för en annan.
 
Svårighetsgraden varierar men generellt kan man säga att personer med dessa funktionsnedsättningar ofta har större svårigheter än andra med:

  • att reglera sin uppmärksamhet
  • impulskontroll och aktivitetsnivå
  • att samspela med andra människor
  • inlärning och minne
  • att uttrycka sig i tal och skrift
  • att kontrollera motoriken

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inte en del av Parasporten utan ska inkluderas i ordinarie verksamhet. För att det ska vara möjligt krävs många gånger anpassningar och ett inkluderande förhållningssätt.

För att öka kunskapen om hur man leder personer med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar har SISU Idrottsböcker tagit fram följande material: 

Våga! Utmana! Pröva! – att leda idrottare med och utan funktionsnedsättning.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss