Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Politiska ställningstaganden

  • Uppdaterad: 11 JUN 2015 15:40

Riksidrottsförbundets utgångspunkt i det internationella arbetet är vår värdegrund. Det betyder att glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel ska genomsyra det arbete svensk idrott gör internationellt.

Idrotten som mötesplats

Vi tror på idrotten som internationell mötesplats och brobyggare. Det betyder att svensk idrott ska ha utbyte med andra länder, oavsett politiska system och oavsett om diplomatiska förbindelser med Sverige föreligger eller inte. Om ett arrangemang eller mästerskap har förlagts i en icke-demokratisk regim deltar svensk idrott. Vi uppmanar inte några, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för idrottsområdet. Gällande avrådan från att resa till något land hänvisar vi till UD:s rekommendationer.

Politiska budskap

Idrotten är partipolitiskt obunden, men samtidigt kan vi inte blunda för att politiska ledare utnyttjar stora idrottstävlingar i olika syften. Vårt förhållningssätt är att evenemangen ska vara fria från politiska budskap och manifestationer på arenan. Skälet är att idrottsutövarna inte ska kunna komma till idrottsplatsen och behöva förhålla sig till politiska budskap. Idrottsutövarna ska kunna ha vilken nationalitet, religion, politisk åskådning som helst och ändå delta på samma villkor. Då är idrottens potential som mötesplats som störst.

Svensk idrott och de som representerar svensk idrott ska stå upp för vår gemensamma värdegrund. I vissa sammanhang, i vissa länder, kommer det att uppfattas som politiska ställningstaganden. I det perspektivet blir det tydligt att idrott och politik hör ihop.

Förutsättningar för placering av mästerskap

Det är viktigt att företrädare för svensk idrott i respektive internationellt specialidrottsförbund är tydliga med vilka förutsättningar som ska gälla för länder som vill arrangera ett stort mästerskap. I de diskussioner som leder fram till att förbunden fattar beslut om placering av ett mästerskap, ska företrädarna vara tydliga med att de mänskliga rättigheterna följs och sedan verka för att det internationella förbundet följer upp de kraven.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss