Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Matchfixing

”Rent spel är en grundförutsättning för att idrotten ska kunna behålla sin trovärdighet och fortsätta växa.”

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Matchfixing hotar idrottens värdegrund

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Se därför till att skydda din idrottskarriär och svensk idrott med hjälp av Riksidrotts-förbundets (RF:s) policy med vägledning för agerande vid spel och vadhållning i samband med idrottstävlingar.
  • Uppdaterad: 11 SEP 2018 12:57

De historiska banden mellan idrott och vadhållning på idrott går långt tillbaka. Under de senaste decennierna har relationen mellan idrott och vadhållningsindustrin ytterligare utvecklats och fördjupats. I spel- och vadhållningsindustrins farvatten finns dock ett allvarligt, växande problem i form av matchfixing.

Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.

Matchfixing är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.

Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixingreglementet. På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.

För mer information besök RF:s särskilda webbplats mot matchfixing, www.minmatch.se Där hittar du bland mycket annat RF:s webbutbildning mot matchfixing och en tipsfunktion där du anonymt kan rapportera misstankar om matchfixing.

För att stävja uppgjorda matcher behövs en ny spelreglering som ger straffansvar till alla delar i matchfixingkedjan, ställer krav på spelbolagen på informationsdelning och begränsar spelutbudet på ur matchfixingperspektiv olämpliga spelobjekt.

RF vill att:

  • Straffansvar åläggs den som har kännedom om att en tävling är, eller skäligen kan antas vara, manipulerad och använder denna information på ett otillbörligt sätt vid vadhållning på tävlingen.
  • För att minska riskerna för matchfixing ska det spelbolag som vill erbjuda spel på idrott ansöka om tillstånd hos tillsynsmyndigheten för de idrotter, nivåer/divisioner, åldersgrupper och spelformer som de önskar erbjuda.
  • Spelbolagen ska övervaka spelmarknaden på ett tillfredställande sätt och omgående rapportera avvikande spelmönster och misstankar om matchfixing till Polismyndig heten, Tillsynsmyndigheten samt berört specialidrottsförbund.

Kontakt

Johan Claesson

Samordnare
08-699 61 30
This is a mailto link

Läs RF:s folder

Relaterade sajter

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss