Hem / Alla nyheter / 1 miljard kronor i stöd till idrotten

1 miljard kronor i stöd till idrotten

Regeringen har beslutat om ytterligare stöd till idrottsrörelsen med 1 miljard kronor med anledning av pandemin.

– En välkommen påskpresent. Hela idrottsrörelsen har väntat på detta och stödet, som enligt idrottsminister Amanda Lind ska gälla för perioden till och med juni, öppnar upp för återstart och kompensation och betyder mycket för våra förbund och föreningar. Dagens besked är ett kvitto på att det ovärderliga arbete som görs i föreningarna varje dag ses och värderas högt, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Att beslut om ytterligare stöd med 1 miljard kronor för kompensation och för att underlätta återstart nu kommit visar att regeringen lyssnat på den samlade idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet har i framställan till regeringen presenterat idrottsrörelsens scenarioplanering som visar hur idrotten drabbats och utmaningar under kommande år och aviserat ett behov av stöd för 2021 på 2 till 4 miljarder kronor. Med detta stöd på 1 miljard har idrottsrörelsen tilldelats stöd på 1,335 miljarder hittills under 2021 vilket är i linje med önskemålet för första halvåret.

Idrotten har inte bara drabbats ekonomiskt utan också verksamhetsmässigt. För varje dag som går ökar oron för barn och unga som inte får tävla eller spela matcher, och i vissa fall inte ens får träna eller utöva sin idrott inomhus.

– Vi är oroade över om alla våra föreningar och ledare ska orka och om barn och unga vuxna kommer att hitta tillbaka till idrotten. Det måste till mer träffsäkra regler från regering, myndigheter och kommuner. Vi har tränat i över ett år på att bedriva smittsäker verksamhet. Det kan inte vara lika för alla utan det måste utgå från vilken verksamhet det är och hur man kan bedriva den, säger Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen har tagit ett stort ansvar under hela pandemin men går på knäna. Regler som sätter stopp för verksamheter som skulle kunna gå att arrangera på ett smittsäkert sätt måste få en lösning. Det handlar till exempel om en orienteringstävling i en stor skog, en segling på ett stort hav eller att ta in publik på en stor arena.

– Vi ser hur man ibland tar idrottsrörelsen för givet. Våra ideella krafter som dag ut och dag in löser utmaningar och kämpar för att behålla barn, unga och vuxna i idrottsföreningen, säger Björn Eriksson.

Ett evenemangsstöd på 3 miljarder kronor ska införas för evenemang som planeras att genomföras under juli till december 2021. Stödet kommer att omfatta vissa större idrotts- och kulturevenemang men utformandet av detta pågår.

Med anledning av regeringens besked gör RF vissa förändringar kring det närmast kommande kompensationsstödet:

  • Ansökningsperioden skjuts fram till den 7 maj och är öppen till den 19 maj (istället för 15 april–26 april).
  • Perioden som stödet avser utökas. Förbund och föreningar kommer nu att söka stöd för coronarelaterade förluster för perioden 1 januari till och med 30 april (istället för januari och februari). 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06