Hem / Alla nyheter / 2000 idrottsföreningar tilldelas krisstöd

2000 idrottsföreningar tilldelas krisstöd

130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund med distrikt för effekter av corona hösten/vintern 2020. Beslut om stöd finns till och med februari, därefter är regeringens coronastöd 0 kr till idrotten.

Riksidrottsförbundet har uppdrag att fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrotten för 2020. Riksidrottsförbundets styrelse har fattat beslut om fördelningen av regeringens nya stödpaket till idrotten för den tredje omgången av kompensationsstöd.

  • Närmare 2 000 idrottsföreningar tilldelas nära 100 miljoner kronor för perioden oktober till december 2020.
  • 31 specialidrottsidrottsförbund inklusive deras distrikt tilldelas drygt 30 miljoner kronor för perioden juli–december 2020. 

Totalt utbetalas nästan 130 miljoner kronor i stöd vid denna ansökningsperiod. Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona. Samtliga föreningar får besked om tilldelat stöd under fredagen.

– Det har varit en svår höst och vinter där idrotten fått stänga ner till stora delar. Tyvärr kan ingen bli fullt ut kompenserad. Men det känns ändå bra att vi nu kan betala ut ett stöd som betyder mycket för många, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Kompensationsstödet på 1 miljard kronor som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna beslutade om för andra halvåret 2020 har varit möjligt att söka i två omgångar.

Summerat för hela 2020 har 5 300 unika föreningar ansökt om 3 miljarder kronor i kompensationsstöd utan att kostnader för personal eller uteblivna sponsor- och mediaintäkter har räknats med. Det är långt mer än de 1,5 miljarder kronor som Riksidrottsförbundet har haft möjlighet att fördela. 

– Idrottsrörelsen har drabbats hårt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Men pandemin är långt från över och från och med nästa vecka har vi inget coronastöd att fördela. Regeringen måste ge oss rimliga möjligheter att fortsätta stödja idrotten genom krisen, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06