Hem / Alla nyheter / 30 idrotter ger gemensam inspiration till rörelse och idrott

30 idrotter ger gemensam inspiration till rörelse och idrott

RF har samlat inspirationsmaterial till rörelse från 30 olika förbund, inom arbetet med Rörelsesatsning i skolan. Satsningen har hittills nått 800 skolor över landet för att få fler barn att röra på sig och hitta till en idrottsförening.

Riksidrottsförbundet har samlat inspirationmaterial och tips för rörelse från hittills 30 specialidrottsförbund. Förbundens material har möjliggjorts genom Projektstöd Skolsamverkan och presenteras nu samlat på sidan Inspiration till rörelse och idrott på rf.se. Tanken är att skolbarnen ska få lära känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar.

– Med hjälp av specialidrottsförbund och föreningar ges tips och inspiration för barn att hitta till rörelse och i förlängningen till en idrott där de blir en del av gemenskap och får nya kompisar. Fysisk aktivitet gör så att barn mår bättre och dessutom klarar skolarbetet bättre. Tillsammans behöver vi bryta stillasittandet och hjälpa fler att hitta till idrottsrörelsens fantastiska föreningsliv, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Idrottsrörelsens arbete bidrar till förbättrad folkhälsa för barn, unga, vuxna och äldre. Men det är inte alla barn som hittar till idrotten eller känner sig bekväma med fysisk aktivitet. Med hjälp av Rörelsesatsning i skolan har Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikten samarbetat med cirka 800 skolor i 177 kommuner, varav 551 skolor har haft ett anpassat stöd utifrån egna överenskommelser.

Riksidrottsförbundets arbete innebär bland annat utbildning, stöd och inspiration för skolpersonal. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Specialidrottsförbundens tips och underlag visar upp vilken mångfald av möjligheter som finns och på det sättet kan idrottsrörelsen tillsammans inspirera och underlätta så varje barn ska kunna hitta det som ger lust till rörelse.

– Det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig, det vi kallar rörelseförståelse, som att arbeta för läs- och skrivförståelse. Jag hoppas att föräldrar, skolpersonal, fritidsledare och föreningsledare hittar till denna sida och hämtar inspiration för att tillsammans hjälpas åt och öka rörelseförståelse och hitta till glädjen i idrotten, säger Kristin Ekblom, projektledare för Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Kristin Ekblom
Projektledare Rörelsesatsning i skolan Riksidrottsförbundet
072-236 16 97