Hem / Alla nyheter / 570 skolor i satsningen som ska minska stillasittande

570 skolor i satsningen som ska minska stillasittande

RF fick 2018 i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan – med syfte att bryta trenden av ökat stillasittande. Idag är över 500 skolor i hela landet med i projektet Rörelsesatsning i skolan.

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt idag. Satsningen syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

I dagsläget har RF med hjälp av samordnare i samtliga 19 idrottsdistrikt kontakt med 570 skolor i 131 kommuner. Aktiviteter och lösningar för rörelse ser olika ut på olika skolor. Det kan vara rörelsepauser, organiserade rastaktiviteter, utveckling av skolmiljön och samarbeten med idrottsföreningar.

– Vi kan inte se på när våra barn blir allt mer stillasittande. Det är ett samhällsproblem där vi med den kunskap och erfarenhet som Riksidrottsförbundet har är en del av lösningen. Sedan vi fick uppdraget har Riksidrottsförbundet kraftsamlat och ökar närvaron och kontakten med skolorna varje dag och i nuläget med rådande coronakris är idrott och rörelse viktigare än någonsin. Vi vill att rörelseförståelse blir lika självklart som läsförståelse för alla barn, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samarbete sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser ges även stöd till andra skolor som söker samarbete.

– Det är roligt att flera skolor redan berättar att de kan se effekter såsom mer koncentrerade elever men även ökad trivsel både hos elever och personal. Förhoppningsvis leder glädjen i att röra på sig till att de också hittar till idrott och gemenskapen i idrottsföreningen på sin fritid, säger Kristin Ekblom, Riksidrottsförbundets projektledare för satsningen.

RF erbjuder kompetens och kunskap om rörelseförståelse – vikten av att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Ju mer ovana barn är att röra på sig, desto högre blir tröskeln att börja och våga försöka – och att ta steget in i en idrottsförening. Forskning visar också att mer rörelse i skolan bidrar till bättre skolresultat.

– Tillsammans med skolorna förändrar vi kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön så att barn får positiva upplevelser av rörelse, får möjlighet att utvecklas socialt och vågar utmana sig själva, säger Kristin Ekblom.

För mer information kontakta

Kristin Ekblom
Projektledare Rörelsesatsning i skolan
This is a mailto link
072-235 16 97

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter