Hem / Alla nyheter / Barn med transerfarenhet ska inkluderas i idrotten

Barn med transerfarenhet ska inkluderas i idrotten

Från den 1 januari är barnkonventionen lag i Sverige. RFSL, RFSL Ungdom och Riksidrottsförbundet samarbetar för att göra det möjligt för alla barn och unga att känna sig välkomna i idrottsrörelsen. Där inkluderas självklart barn med transerfarenhet.

Idrotten har ofta av tradition fokus på att dela in barn- och ungdomsverksamhet efter kön. Ofta sker könsindelningen oreflekterat och slentrianmässigt för att det alltid har varit så. Att barnkonventionen nu blir lag innebär en möjlighet för idrottsrörelsen att, med hjälp av RFSL och RFSL Ungdom, påminna om RF:s stadgar och idrottsrörelsens gemensamma värdegrund – att barnidrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och barnkonventionen. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget behov och förutsättningar.

– RFSL samarbetar med Riksidrottsförbundet och flera idrotter för att unga med transerfarenhet ska få en mer självklar tillgång till idrotten och vi har stora förhoppningar om att bidra till att en transinklusiv idrott blir verklighet, säger Mathilda Piehl, sakkunnig för hbtq och idrott på RFSL.

En transinkluderande idrott kan innebära en avgörande skillnad för barn och unga. Transpersoner som grupp är i behov av hälsofrämjande insatser, då ohälsotalen är markant högre än för majoritetsbefolkningen. Detta gör ett välkomnande till idrotten extra viktigt.

– Kompetenshöjande insatser och att se över idrottens strukturer är viktiga delar i utvecklingsarbetet. Ett medvetet förhållningssätt till kön och könsindelning hos den enskilda tränaren kan göra enorm skillnad för de barn som är en del av verksamheten. Det är avgörande att varje idrott parallellt även ser över sina tävlingsbestämmelser, säger Malin Träff, sakkunnig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet.

En del i Riksidrottsförbundets arbete är att se över anvisningar för barn- och ungdomsidrott där RFSL och RFSL Ungdom bidrar med kompetens och perspektiv.

– RFSL Ungdom ser fram mot att idrotten utvecklar sin verksamhet från teori till praktik utifrån ett barnrättsperspektiv, säger Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.

För mer information kontakta
Mathilda Piehl
Sakkunnig hbtq och idrott, RFSL
0736 60 32 48

Malin Träff
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
08-699 62 29

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter