Hem / Alla nyheter / Dags att nominera till Idrottsgalan

Dags att nominera till Idrottsgalan

Nomineringsjuryn för Idrottsgalan 2020 sammanträder i början av november. Specialidrottsförbunden behöver skicka in sina förslag på nomineringar senast den 25 oktober.

Processen med att utse nominerade och pristagare är en viktig del i arbetet inför Idrottsgalan, som äger rum i Globen den 27 januari 2020. Varje år bidrar RF:s specialidrottsförbund (SF) med förslag på kandidater till nomineringarna.

Så går SF:s nominering till

  • SF ger förslag till nomineringar för sitt förbund inom de olika priskategorierna (se nedan). SF kan föreslå meriterade kandidater inom varje relevant priskategori. Glöm inte att ge en motivering till varje förslag!
  • Förslagen ska vara baserade på insatser under perioden 1/11 2018–31/10 2019. Inkludera endast prestationer på internationell nivå, alltså inte SM eller liknande.
  • SF som administrerar idrotter för personer med funktionsnedsättning kan föreslå kandidater även från dessa idrotter till respektive pris.

Skicka in nomineringsförslagen enligt angiven mall, till Kristiina Sagbrant, RF/SISU.

Priskategorier på Idrottsgalan

Årets kvinnliga idrottare

”Priset tilldelas den kvinna vars samlade insatser under året meriterar henne till årets främsta kvinnliga idrottare.”

Årets manliga idrottare

”Priset tilldelas den man vars samlade insatser under året meriterar honom till årets främste manlige idrottare.”

Årets prestation

”Priset tilldelas individ eller lag som utfört en enskild och särskilt imponerande eller enastående idrottslig insats utöver det vanliga eller förväntade.”

Årets nykomling

”Priset tilldelas en idrottare som under det gångna året fått sitt stora idrottsliga genombrott och därigenom kan förväntas bli en av de främsta inom sin idrott.”

Årets lag

”Priset tilldelas det lag vars samlade insatser under året meriterar laget till årets främsta idrottslag.”

Årets ledare

”Priset tilldelas idrottsledare som under det gångna året visat på stort ledarskap både inom och utanför idrottsarenan och därigenom uppnått resultatmässiga framgångar.”

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter