Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Fakta om blodtester och blodprofiler

Fakta om blodtester och blodprofiler

Svensk Antidoping har världsledande expertis inom området blodtester och blodprofiler. Vi följer idrottsutövarnas blod- och steroidprofiler kontinuerligt.

Det kan finnas naturliga förklaringar för vissa avvikande värden, till exempel träningsvolym och hälsotillstånd.   

Databasen som hänvisas till i granskningen av SVT innehåller prover inhämtade mellan 2001 och 2010. Lejonparten av dessa togs alltså innan WADA tog fram ackrediterade metoder för blodprover att användas i idrottsutövares blodprofiler. Det är enstaka prover, som ofta är tagna på annat sätt än vad reglerna nu föreskriver, och som inte ingår i några blodprofiler.  

- Jag vet inte om utövaren som pekas ut av SVT fortfarande är aktiv, men jag kan säga att vi har full koll på blodpassen, som började användas 2009, på alla de aktiva som är på väg till OS nu. Vi agerar direkt på ovanliga variationer, säger Jenny Schulze, kontrollansvarig vid Svensk Antidoping och dessutom tidigare anställd för att just kontrollera blodprofiler och steroidprofiler i Norden vid Nordic Athlete Passport Management Unit.  

Tidigare kunde Svensk Antidoping enbart anmäla en idrottsutövare när förbjuden substans hittas eller förbjuden metod avslöjas. Med profilernas hjälp kan nu antingen fler riktade tester mot misstänkta idrottsutövare utföras eller till och med utreda och anmäla en idrottsutövare vid avvikelser och variationer som våra experter på vetenskapliga grunder bedömer som doping - alltså utan krav på att hitta den exakta substansen i kroppsvätskan. 

Precis som vid positiva dopingprover, är kraven på rättssäkerhet höga. Om en expert reagerar på en avvikelse, skickas det för utlåtande till flera experter tillsammans med utförlig information om varje analys, så att möjlig analytisk variation kan uteslutas. 

- Tre experter måste oberoende av varandra bedöma att det föreligger misstanke om doping för att vi ska utreda en blodprofil och i förlängningen anmäla till Dopingnämnden. Innan ett sådant ärende anmäls har idrottsutövaren i vanlig ordning rätt att yttra sig och lämna en förklaring till det avvikande värdet. Ibland är förklaringen ett nyligen genomfört kirurgiskt ingrepp eller annan medicinsk förklaring, säger Peter Ström, tf avdelningschef Svensk Antidoping. 

Sedan blodprofilerna infördes har cirka 150 fall lett till fällande domar globalt. I samtliga dessa fall är det alltså avvikelser i blodprofilerna och inte en positiv analys som legat till grund för anmälan och dom.   

För mer information kontakta  

Peter Ström 
Tf avdelningschef Svensk Antidoping 
070-252 17 39 

Jenny Schulze 
Kontrollansvarig, Svensk Antidoping.  
070-341 81 59