Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Norden tar gemensamma steg mot matchfixing

Norden tar gemensamma steg mot matchfixing

I helgen beslutade de nordiska riksidrottsförbunden och olympiska kommittéerna att införa ett gemensamt avstängningssystem för matchfixing.

– Både idrotten och matchfixingproblematiken är internationell därför måste vi ta internationella grepp för att motverka den. Att vi i de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar ser jag som ett viktigt steg i den internationella samverkan mot matchfixing över nations- och idrottsgränser, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Det nordiska idrottsmötet mellan riksidrottsförbunden och de olympiska kommittéerna hölls i Visby under helgen och man enades om tre punkter för att motverka matchfixing.

  1. Säkerställa att adekvata regelverk i enlighet med den olympiska koden mot matchfixing finns inom respektive idrottsorganisation.
  2. Säkerställa att organisationerna kan ingå bilaterala överenskommelser där respektive regelverks sanktioner erkänns.
  3. De nordiska ländernas nationella idrottsorganisationer ska uppmuntras att ingå bilaterala avtal enligt punkt 2.

Avrapportering av dessa åtaganden ska ske efter sommaren 2019 på nästkommande nordiska idrottsmöte.

– Riksidrottsförbundet har sedan 2017 ett heltäckande matchfixingreglemente på plats. Tillsammans med de andra nordiska riksidrottsförbunden skickar vi en tydlig signal till som vill förstöra vår idrott att vi kommer att jaga dem och straffa dem över nationsgränserna, säger Björn Eriksson. 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06