Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Nordisk samverkan kring matchfixning

Nordisk samverkan kring matchfixning

Den gånga helgen genomfördes det nordiska idrottsmötet med ledningarna för de åtta nordiska ländernas idrottsorganisationer.

Mötet hölls i år på Färöarna med deras idrottsförbund som värd. Det var en välfylld agenda för mötet med många gemensamma idrottsutvecklingsfrågor. Inom några områden tog också mötet beslut i frågor. Ett beslutsärende var arbetet mot matchfixning.

-        Det känns verkligen bra att vi nu bland de nordiska idrottsorganisationerna är enade om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över möjligheten att bestraffningar i matchfixningsärenden ska kunna slå igenom i hela norden säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Detta är en tydlig signal på hur viktigt att vi i hela norden från folkrörelsen idrott ser på bekämpningen av matchfixning, fortsätter Eriksson.

Den arbetsgrupp som nu sätts samman har fått i uppdrag att återkomma till nästa års nordiska möte med förslag till beslut på hur detta ska kunna implementeras. Det rör sig om den rent idrottsliga bestraffningen och avstängningen från idrott för matchfixningsbrott som ska kunna vidgas till att även omfatta idrottsutövande i övriga nordiska länder. Utöver detta ska arbetsgruppen även se över möjligheterna att ta fram någon form av rapporteringssystem länderna emellan.

Det nordiska mötet visade också tydligt på att alla nordiska länder brottas med samma utmaningar kring sitt förhållningssätt till nya idrottsliga företeelser i samhället, jämställdhetsfrågan och synen på medlemskapet i idrottsrörelsen. Detta är de frågor RF tydligt har adresserat i det strategiska arbetet med riktning mot 2025 samt den strategiska planen för 2018-2021 som antogs på RIM i Karlstad i våras.

Nästa nordiska möte kommer att hållas den 14-15/9 2018 med Sverige som värd för mötet.