Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Ny webbutbildning mot matchfixing och spelberoende

Ny webbutbildning mot matchfixing och spelberoende

Riksidrottsförbundet lanserar en webbutbildning för gymnasieungdomar mot matchfixing och spelberoende.

Unga idrottare är i riskzonen när de tar klivet upp till senioridrott och får via utbildningen ökad kunskap och vägledning hur de ska agera om de kommer i kontakt med problematiken.

Få områden är så omgärdade av spel som idrotten och en ung idrottare idag känner ständigt av spelindustrins närvaro. Riksidrottsförbundets nya utbildning riktas till gymnasieungdomar och är fritt tillgänglig.

– Det är lätt att som ung hitta spänning och dras med i spelandet men den ökade närvaron av spel inom idrotten har också inneburit att vi tvingats hantera allvarliga, växande problem i form av matchfixing och spelberoende, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets nya webbutbildning mot matchfixing och spelberoende riktar sig specifikt till ungdomar i gymnasieåldern. Ofta är det i gymnasieåldern som många ungdomar kommer i kontakt med spelandet på allvar och det är i stort sett samtidigt som man också börjar ta klivet upp i seniorverksamheten inom idrotten och själva blir spelobjekt.

– Forskningen visar också att ungdomar på våra idrottsgymnasier är särskilt i riskzonen när det gäller att drabbas av ett problematiskt spelande. Detta sammantaget gör att det är väldigt viktigt att dagens idrottande ungdomar får kunskap om de baksidor som följer med spel och vadhållning, säger Johan Claesson, samordnare matchfixing, Riksidrottsförbundet.

Webbutbildningen är fritt tillgänglig och där finns bland annat färdiga lektioner och kurser, utbildningsfilmer och en lärar- och ledarhandledning som hjälper till att utbilda och vägleda unga idrottare hur man ska agera om man kommer i kontakt med problematiken.

– Det är av största vikt att alla inom idrotten tar frågan om spelandets baksidor på allvar och att man på samma sätt som i antidopingarbetet börjar det preventiva arbetet i tidig ålder, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

 

Här hittar du den nya webbutbildningen mot matchfixing och spelberoende

Här finns mer information om Riksidrottsförbundets arbete mot matchfixing 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Johan Claesson
Samordnare Matchfixing, Riksidrottsförbundet 
08-699 61 30