Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Äldrelyftet - träning och gemenskap för starkare äldre

Äldrelyftet - träning och gemenskap för starkare äldre

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver debatt i Dagens samhälle tillsammans med ordföranden från fyra olika pensionärsorganisationer. Satsa på ett Äldrelyft - för träning och gemenskap för starkare pensionärer.

I dagens samhälle går Riksidrottsförbundet samman med fyra pensionärsorganisationer för att med idrott och motion bidra till att äldre får möjlighet att hålla sig friska, får lust och glädje i fritiden och ingå i ett socialt sammanhang och en gemenskap. 

Utdrag ur texten: 

Folkhälsan skiljer sig påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper och en av vår tids stora samhällsutmaningar är just denna ökande hälsoklyfta. Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) och Riksidrottsförbundet (RF) vill genomföra en samling för mer gemenskap och mer träning för äldre.

Vi vill att regeringen satsar 10 miljoner kronor i ett Äldrelyft. Vi ser att det behövs följande:

  • Statligt stöd för mer träning och gemenskap för personer som är 65 år och äldre
  • Folkbildningssatsning på mat och måltid för personer som är 65 år och äldre
  • Fler mötesplatser samt tillgång till anläggningar på dagtid för fysisk aktivitet för personer som är 65 år och äldre

Vi vill att satsningen innehåller följande delar:

  • Fysisk aktivitet för att må bättre och orka mer
  • Gemenskap för att minska ensamhet och isolation
  • Måltids- och matlagningskurser för att öka kunskapen om maten och måltidens betydelse 

För att nå målet om en jämlik hälsa behövs en gemensam kraftsamling. Samtidigt som många människor mår bra ser vi att allt fler mår sämre och att samhället får ökade kostnader för vård och omsorg. Möjligheterna för oss att må bättre och samtidigt minska kostnaderna för samhället är mycket stor. Vi vet idag att effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Regelbunden fysisk aktivitet, styrke- och balansträning tillsammans med bra matvanor och koll på medicinerna förebygger dessutom fallolyckor och andra skador.  Cirka 70 000 personer om året skadar sig så allvarligt efter ett fall att de blir inlagda på sjukhus. Fallolyckor leder varje år till 1 700 dödsfall.

72 procent av kvinnor och män i Sverige idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Andelen personer över 75 år som motionerar varje vecka nästan fördubblades under perioden 2008–2015. Men mycket mer kan göras för att fler ska få ett friskare och gladare liv på äldre dar. Alla våra organisationer bidrar redan idag med verksamhet runt om i landet. Det kan handla om allt från boule, klurig frågesport till styrketräning eller matlagning tillsammans. Vi vet att våra pensionärsorganisationer och våra idrottsföreningar bidrar till att många får känna den där viktiga samhörigheten och gemenskapen.

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Vi behöver göra mer för äldre och vi vill nå fler äldre som inte rör på sig av olika orsaker – tillgängligheten måste öka, avgiften för träning måste hållas på en rimlig nivå för att de med låg inkomst ska kunna delta, kontaktnätet med äldre personer som inte självmant håller på med fysisk aktivitet måste byggas upp. Här vill vi bli bättre och göra mer tillsammans.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet, inte minst bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig dödlighet, sjukdom och funktionshinder.  Delaktighet och inflytande i samhället eller över den egna livssituationen är också viktigt för ett hälsosamt åldrande. Detta kan vi tillsammans bidra till – vi  kan göra Sverige ännu starkare.

 

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Christina Tallberg, ordförande PRO

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Berit Bölander, förbundsordförande SKPF

Monica Blomberg, förbundsordförande RPG 

Hela texten går att läsa på Dagens samhälle 

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16