Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Äntligen - nu görs insatser för att ge våra barn en bra start i livet

Äntligen - nu görs insatser för att ge våra barn en bra start i livet

Tålmodigt och långvarigt opinionsarbete av idrottsrörelsens gräsrötter har gett resultat.

Regeringen presenterade i dag förslag till en förstärkning av antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar samt, utöver det, en satsning på ökad fysisk aktivitet i skolan. Regeringen föreslår också att idrottsrörelsen samverkar med skolan för att bidra till att alla barn rör sig varje skoldag.

Förslagen är i linje med vad Riksidrottsförbundet (RF) sedan länge förespråkat som åtgärder för att bidra till en mer jämlik hälsa för alla.

- Vi är glada att regeringen föreslår insatser för ökad fysisk aktivitet för alla barn och är stolta över det förtroende som regeringen visar idrottsrörelsen i förslaget om samverkan med våra distrikt och föreningar. Det är välkomna presenter inför Riksidrottsmötet i Karlstad i helgen, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Den samlade forskningen visar att meningsfull fysisk aktivitet som tillvaratar barns och ungas intressen för rörelse leder till ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och minskad risk för belastningsskador. Pedagogiskt upplagda rörelseaktiviteter under skoldagen har också visat sig leda till bättre skolresultat.

- Beskedet från regeringen idag är mycket glädjande men framför allt viktigt för våra barns hälsa. Fler lektioner i idrott och hälsa samt mer rörelse under skoldagen kommer att bidra till en mer jämlik hälsa och bättre betyg som bonus. Det är bra att fler inser att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse, säger Björn Eriksson.

Flera rapporter har pekat på sämre hälsa och sämre skolresultat för svenska barn. En rapport från Nordiska ministerrådet har visat att svenska barn är de mest stillasittande i Norden. Sverige ligger dessutom lägst av alla de nordiska länderna i antalet idrottstimmar i skolan.

- Äntligen ser vi en ändring för att lämna bottenskiktet i tabellen och ge våra barn en bra start livet. Svensk idrott står redo att bidra än mer i det viktiga folkhälsoarbete som nu ligger framför oss. Tillsammans gör vi Sverige starkare, säger Björn Eriksson. 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
​Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
​070-626 46 06​