Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Att träna barn - ingen demokratisk rättighet

Att träna barn - ingen demokratisk rättighet

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna skriver på debattplats i Aftonbladet om ännu tuffare tag för att komma åt övergrepp inom idrotten.

Både vad som kan göras förebyggande och hur en förening, ett förbund måste agera berörs i texten.

Aftonbladet debatt tisdag 30 maj 2017:

Den senaste tiden har det varit uppmärksamhet kring kränkningar och övergrepp inom idrotten. Det gör ont i mig när jag hör dessa berättelser om barn, unga och vuxna som råkat illa ut. Idrotten ska var en trygg zon. Därför är det är nödvändigt att detta kommer upp till ytan och framför allt är det viktigt att vi tar tag i dessa frågor.  

Idrotten ska vara en trygg miljö där du utvecklas och mår bra och där verksamheten utgår från idrottsrörelsens gemensamma överenskommelse och värdegrund - Idrotten vill.  

Alla misstänkta händelser leder inte till åtal i civil domstol eller bestraffning enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk. Oavsett det får, och ska, en förening alltid pröva om ledaren är lämplig att leda idrottsverksamhet, särskilt i fråga om barn- och ungdomar. Det är ingen demokratisk rättighet att vara tränare för barn och ungdomar. 

Om föreningen misstänker att en ledare begått sexuella övergrepp mot barn är det naturligtvis viktigt att direkt kontakta polisen. Det är ju i första hand en fråga för rättsvårdande myndigheter att utreda och lagföra sådan allvarlig brottslighet. 

Ett sätt att minska risken för att olämpliga ledare anlitas är att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Det ska dock endast användas i kombination med ett ordentligt värdegrundsarbete i föreningen. Registerutdraget i sig är inte en garanti för att inget övertramp eller övergrepp kommer att ske. 

Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och många föreningar har sedan många år arbetat med frågan och idag finns bland annat en handlingsplan, policy samt utbildnings- och samtalsmaterial som stöd till föreningarna kring dessa frågor. Sedan ett år tillbaka har alla distriktsförbund en sakkunnig inom barn- och ungdomsidrotten som fått en särskild utbildning där bland annat dessa frågor ingår. Riksidrottsförbundet har även under 2017 ingått ett samarbete med BRIS där BRIS ansvarar för kompetenshöjande insatser, föreläsningar och informationsmaterial till idrotten men ska även kunna fungera som stöd till föreningar om behov uppstår.  

De är bra åtgärder med det räcker inte. På Riksidrottsmötet förra helgen fattade svensk idrott en rad beslut för att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten samt säkerställa att idrotten är en trygg zon. Vi vill helt enkelt se tuffare tag mot dessa idrottens marodörer.  

1. Se över förutsättningarna att inrätta en extern visselblåsarfunktion för att ge personer möjlighet som har kunskap om oegentligheter inom idrotten möjligheter att anonymt anmäla dettaDet ska bli enklare att anmäla och därmed öka förutsättningarna för att oegentligheterna ska bli kända och åtgärder vidtas. Redan idag finns infrastrukturen för visselblåsarfunktioner då Riksidrottsförbundet har en sådan funktion inom dopingområdet samt för matchfixing. 

2. Inrätta idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden. 

3. Se över möjligheten att dela upp preskriptionstiden, som idag är lika för alla - oavsett förseelse, i två delar. En del som behandlar tävlingsrelaterade frågor och regelbrott, med kortare preskriptionstid och en för företeelser som sker utanför tävlingsarenan, dvs trakasserier, övergrepp och sexuellt ofredande, riktade mot barn och unga, med längre preskriptionstid för att stärka barnrättsperspektivet.   

4. Att ta fram en etisk kod inklusive en uppförandekod för att förstärka idrottsrörelsens värdegrund. 

Men varje fall är ett för mycket och när det inträffar har idrotten misslyckats. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att vi vågar prata om det som inte får ske. Det gör oss alla mer observanta och det sänker trösklarna för de som utsätts att våga berätta. Idrotten ska vara en trygg zon fylld av glädje och gemenskap för alla. Låt oss jobba för detta tillsammans. 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 
070-626 46 06 

Här kan du läsa texten på aftonbladet.se