Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Begär att kriterier för urval av ryska idrottsutövares OS-deltagande offentliggörs

Begär att kriterier för urval av ryska idrottsutövares OS-deltagande offentliggörs

Ledare för Nationella antidopingorganisationer, NADO, begär transparens kring kriterierna och processen för urval av ryska idrottsutövare till OS i Pyeongchang.

Igår träffades ledare från 19 olika nationella antidopingorganisationer, NADO, på ett femte toppmöte för att diskutera obesvarade frågor inför vinter-OS i Pyeongchang.

Efter den Internationella Olympiska Kommitténs, IOK, beslut att Rysslands idrottsutövare inte kunde förutsättas vara oskyldiga efter åratal av systematisk underminering av antidopingsystemet, var det avgörande att en transparent process upprättades för att tillåta deltagande av vissa individuella idrottsutövare från Ryssland att delta i vinter-OS i Pyeongchang.

För att försvara rena idrottsutövares rättigheter enligt de Olympiska stadgarna var det nödvändigt att ribban sattes högre för de ryska idrottsutövarna som ville delta i vinter-OS.

Tyvärr med mindre än tre veckor kvar till OS-invigningen har kriterierna för att tillåta individuella idrottsutövare från Ryssland att delta inte offentliggjorts. Efter IOK:s beslut den 5 december 2017 har granskningspanelen som tillsatts haft mer än sex veckor för att gå ut med dessa kriterier. Endast några dagar efter IOK:s beslut skickade ett antal ledande nationella antidopingorganisationer, NADO:s, inklusive Sveriges, rekommendationer till WADA om lämpliga standarder och kriterier för att ryska idrottsutövare skulle kunna inkluderas. Dessa rekommendationer skickades sedan vidare till IOK:s granskningspanel, och sammanfattas nedan samt kan läsas i det fullständiga underlaget här.

NADO ledarna var i Bonn överens om att kriterierna, samt namnen på de individuella idrottsutövarna från Ryssland som uppnått dessa tillsammans med deras dopingkontrollhistorik, behöver publiceras så snart som möjligt. Denna transparens är nödvändig för att rena idrottsutövare samt allmänheten ska kunna ha förtroende för internationella tävlingssammanhang som har skapats djupt av den ryska dopingskandalen.

NADO ledarna uppmanade IOK att villkora alla framtida erkännande av Rysslands Olympiska Kommitté baserat på uppfyllande av WADA:s så kallade roadmap som etablerades efter publiceringen av McLaren-rapporterna. I denna roadmap finns två punkter som ännu inte uppfyllts av Ryssland, nämligen erkännande av McLaren-rapporten, eller konkret bevis för att motsäga dess slutsatser, samt tillgång till Moskvalabbet och dess elektroniska filer och lagrade prov.

Om dessa punkter inte uppfylls så bör avstängningen av Rysslands Olympiska Kommitté inte hävas.

NADO-ledarna begärde även mer stöd av IOK till de visselblåsare som till stor del ligger bakom avslöjandet av den systematiska dopingen i Ryssland, då dessa personer fortfarande lever under hot.

Följande NADOs var representerade vid toppmötet: Australien, Österrike, Kanada, Danmark, Estland, Tyskland, Japan, Storbritannien, Irland, Finland, Frankrike Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, USA, Singapore, Slovenien, Schweiz, och Sverige.

Sammanfattning av rekommenderade kriterier från NADO-ledarna:

  • Idrottsutövaren har under en minimum av 12 månaders varit föremål för kontroll av en WADA-ackrediterade antidopingprogram
  • Idrottsutövaren har genomfört ett minimiantal dopingkontroller utanför tävlingssammanhang
  • Idrottsutövaren har omfattats av den s.k. biological passport och övriga specialanalyser där det är lämplig (idrottsspecifikt)
  • Idrottsutövaren har inte haft samröre med avstängda tränare och har inte nämnts i McLaren-rapporterna eller i andra bevis som säkrats under utredningarna
  • Idrottsutövaren har inga kända eller pågående dopingfall eller utredningar på sig
  • Idrottsutövaren genomgår intervju och informerar om alla kända dopingaktiviteter hos sig eller andra personer och stödpersonal

Här kan du läsa hela de nationella antidopingorganisationernas rekommendationer till WADA efter IOK:s beslut 5 december 2017

Här kan du läsa uttalandet från de nationella antidopingorganisationerna från toppmötet i Bonn

För mer information kontakta

Matt Richardson
Chef Svensk Antidoping 
08-699 62 58